Konferencje naukowe 2017/2018

 

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA pt. "FILMOWE PSYCHO-TROPY. BOHATER I TWÓRCA FILMOWY"


-
Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Katowice, ul. Techników 9 (zobacz na mapie)

Konferencje z cyklu „Filmowe Psycho-Tropy” to spotkania naukowe stawiające sobie za cel umożliwienie dialogu i wymiany doświadczeń przedstawicielom różnych środowisk. Z jednej strony, chcemy promować interdyscyplinarność działań naukowych, stąd zapraszamy do udziału w konferencjach badaczy reprezentujących różne dyscypliny (m.in. psychologów, pedagogów, socjologów, filmoznawców, kulturoznawców, środowiska artystyczne). Z drugiej strony, zależy nam na aplikacyjności nauki, dlatego też w ramach konferencji organizujemy wykłady plenarne o charakterze popularyzatorskim, spotkania z praktykami, terapeutami oraz certyfikowane warsztaty dla nauczycieli i edukatorów.

Tym, co łączy wszystkich uczestników konferencji jest film. Zapraszamy do przyglądania się temu medium od strony naukowej, analizujemy przede wszystkim psychologiczne aspekty, tak procesu twórczego, jak odbioru dzieła filmowego. Przede wszystkim skupiamy się na roli edukacyjnej, profilaktycznej i terapeutycznej obrazów filmowych – poszukujemy dowodów empirycznych, które umożliwiają efektywne stosowanie filmów w powyższych obszarach.

Konferencja adresowana jest do:

 • pracowników naukowych różnych dyscyplin, doktorantów i studentów różnych kierunków studiów,
 • nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych,
 • osób wykorzystujących film w edukacji, profilaktyce i terapii.

Poza sesjami tematycznymi, których celem będzie poszerzenie wiedzy, przyjrzenie się najnowszym wynikom badań oraz wymiana doświadczeń w edukacji i profilaktyce za pośrednictwem filmu, planujemy:

 • specjalną sesję dla studentów,
 • certyfikowany warsztat dedykowany nauczycielom, szkolnym pedagogom i psychologom,
 • pokaz filmowy z komentarzem eksperta,
 • spotkanie z twórcami filmowymi,

Każdy uczestnik (czynny/ bierny) otrzyma imienne certyfikaty potwierdzające udział w konferencji.

BLOKI TEMATYCZNE

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień w szczególności bazujących na własnych badaniach lub/i działaniach praktycznych, które mogą odnosić się zarówno do filmów fabularnych (pełno i krótkometrażowych), animowanych, dokumentalnych oraz seriali. Przewidujemy organizację sesji tematycznych oraz sesji studenckiej. Wszystkim osobom chcącym wziąć udział w konferencji proponujemy wystąpienia w ramach następujących bloków tematycznych:

 • Psychologiczne tropy w twórczości filmowej (np. analizy biograficzne, kwestie granic w twórczości, oddziaływania na widza itp.);
 • Rola psychologa w tworzeniu filmu (konsultacje, działalność na planie filmowym);
 • Wzorce i antywzorce – analiza bohaterów filmowych;
 • Bohater filmowy w działaniach edukacyjnych (np. przykłady autorskich projektów);
 • Bohater filmowy w działaniach profilaktycznych (np. przykłady autorskich projektów);
 • Bohater filmowy w działaniach terapeutycznych (np. przykłady autorskich projektów).

Opłata konferencyjna:

35 - 290 zł

Organizatorzy konferencji:

Patrycja Paczyńska-Jasińska, Michał Brol 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
tel. 32 750 60 84 | tel. kom. +48 785 202 511


filmowe.psycho-tropy@swps.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Pedagogika, Psychologia

Słowa kluczowe:

film, pedagogika, psychologia, twórca filmowy

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.swps.pl/konferencjafilmowepsycho-tropy

Aktualizacja:  2018-01-06