Konferencje naukowe 2017/2018

 

Nowoczesność, Innowacyjność i Kreatywność w Edukacji Językowej


-
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 (zobacz na mapie)

Konferencja nikej adresowana jest do nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli języków obcych, pedagogów, psychologów, naukowców oraz przedstawicieli Oświaty. Konferencja ma na celu integrację filologów, pedagogów oraz psychologów zainteresowanych różnymi aspektami uczenia się i nauczania języków obcych, popularyzację osiągnięć współczesnej psycholingwistyki, dydaktyki języków obcych i neurodydaktyki oraz wymianę doświadczeń i poglądów w tym zakresie. Konferencja kładzie nacisk na potrzebę kompleksowego rozwoju ucznia, pogłębiania jego wiedzy i kształtowania osobowości, aby osiągnąć wyższe poziomy kompetencji językowej.

Tematem przewodnim drugiej edycji konferencji będą Alternatywne nurty edukacyjne w edukacji językowej. Wybór tematyki konferencji związany jest z popularnością, z jaką w ostatnim czasie spotykają się takie nurty edukacyjne jak metoda Montessori, edukacja waldorfska, plan daltoński, pedagogika Freineta czy Froebla. Celem będzie zatem refleksja nad alternatywnymi nurtami edukacyjnymi w kontekście wykorzystania ich elementów w edukacji językowej. 


Opłata konferencyjna:

300 zł

Organizatorzy konferencji:

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Kierunek filologia obca


nikej@ahe.lodz.pl

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Pedagogika, Psychologia

Słowa kluczowe:

nauczanie, psycholingwistyka, metodyka, język obcy, nurty edukacji alternatywnej

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://nikej.ahe.lodz.pl

Aktualizacja:  2018-01-09