Konferencje naukowe 2017/2018

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Współcześnie o konsumpcjonizmie


-
Lublin

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Współcześnie o konsumpcjonizmie

24 kwietnia 2018 r.

Celem konferencji jest interdyscyplinarna analiza zjawiska konsumpcjonizmu społecznego, wskazanie jego mocnych i słabych aspektów oraz określenie czynników, które z jednej strony przyczyniają się do powstawania nierówności społecznych a z drugiej do wzrostu świadomości konsumenckiej i poprawy jakości życia. Organizacja wydarzenia przyczyni się nie tylko do określenia problemów współczesnego społeczeństwa w kontekście konsumpcjonizmu, ale także do wskazania ewentualnych sposobów i możliwości ich rozwiązywania. Będzie to także doskonała okazja do wymiany myśli, poglądów i prezentacji swoich wyników badań.

Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli okazję wysłuchania wystąpień Gości Honorowych, zaprezentowania swoich przemyśleń/badań w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej. Do udziału w Konferencji zapraszamy przedstawicieli środowisk socjologicznych, psychologicznych, filozoficznych, politologicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych (ochrona praw konsumenta) oraz osób zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką, w tym:
• pracowników naukowych,
• doktorantów i studentów,
• przedstawicieli urzędów i instytucji ochrony interesów i praw konsumentów, inspekcji handlowych, federacji i stowarzyszeń konsumentów, organizacji pozarządowych,
• praktyków zainteresowanych zagadnieniami prezentowanymi podczas Konferencji

Poruszana tematyka:
• rozwój konsumpcjonizmu (konsumpcjonizm na tle historycznym) i jego przejawy,
• konsumpcjonizm w kontekście wychowania i przemian edukacyjnych,
• charakterystyka potrzeb współczesnego społeczeństwa,
• sylwetka współczesnego konsumenta, tendencje w zachowaniach współczesnych konsumentów,
• konsumpcjonizm a wartości w kontekście społecznym i rodzinnym, wartość człowieka w dobie konsumpcjonizmu (materialny egoizm), konsumpcjonizm a materializm, kultura konsumpcji a więzi społeczne, wartości duchowe a materialne,
• perspektywy rozwoju poprzez konsumpcjonizm, jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń,
• konsumpcjonizm w kontekście zasobów ludzkich (marnotrawienie zasobów ludzkich, czasu itp.), konsumpcjonizm a środowisko naturalne,
• konsumpcjonizm a uzależnienia,
• ochrona praw konsumenta (konsumeryzm),
• mass media jako lokomotywa napędzająca rynek konsumencki,
• rola marketingu i reklamy w konsumpcjonizmie,
• konsumpcja trwała i zrównoważona.


Rejestracja trwa do:

I tura do 30 stycznia 2018 r.
II tura do 27 lutego 2018 r.
III tura do 22 marca 2018 r.


Więcej informacji na stronach:

http://www.konferencja-konsumpcjonizm.pl/

https://www.facebook.com/konferencja.konsumpcjonizm/


Kontakt:

kontakt@konferencja-konsumpcjonizm.pl
+48 733 933 416


Opłata konferencyjna:

179 zł -219 zł

Organizatorzy konferencji:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
kontakt@konferencja-konsumpcjonizm.pl
+48 733 933 416


Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Ekonomia, Finanse, Media i Komunikowanie, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia

Słowa kluczowe:

marketing, edukacja, społeczeństwo, cywilizacja, zasoby ludzkie, reklama, konsument, konsumpcjonizm, prawo, socjologia, filozofia, psychologia, Konferencja naukowa, mass media, tygiel, materializm, konsumeryzm, konferencja 2018

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.konferencja-konsumpcjonizm.pl/

Aktualizacja:  2018-01-09 22:08:16