Konferencje naukowe 2018

 

Tradycja w języku - język w tradycji


-
Sala Rady Wydziału, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1 (zobacz na mapie)

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji językoznawczej Tradycja w języku - język w tradycji, organizowanej 14 maja 2018 r. przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Przedmiotem refleksji w trakcie planowanej sesji organizatorzy chcieliby uczynić zagadnienia leksykalno-komunikacyjne dotyczące szeroko pojętej tradycji językowej (czy szerzej: kulturowej) – odnoszącej się zarówno do metodologii, jak i przedmiotu badań. Ponieważ jednak tradycja, stanowiąca łącznik pomiędzy kolejnymi pokoleniami tak lingwistów, jak i zwykłych użytkowników każdego języka, nieuchronnie konfrontowana jest z nowymi zjawiskami, interesujące będzie włączenie do rozważań nad nią problematyki związanej ze zmianami systemowymi i komunikacyjnymi dokonującymi się w języku nie tylko dawniej, ale również współcześnie.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno badaczy zajmujących się językoznawstwem synchronicznym, jak i diachronicznym, polonistów
i neofilologów. 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2018 r. pod adresem: tradycja.w.jezyku@wp.pl (zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, stopień naukowy, afiliację, dane do faktury, adres e-mail, telefon, tytuł referatu oraz abstrakt).

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Zostanie ona przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia (organizatorzy zapewniają obiad oraz poczęstunek podczas obrad), jak również częściowe sfinansowanie publikacji pokonferencyjnej (zawierającej artykuły zakwalifikowane po recenzji).

Wyrażamy nadzieję, że konferencja spotka się z Państwa życzliwym zainteresowaniem.


Opłata konferencyjna:

200 zł

Organizatorzy konferencji:

dr Karolina Lisczyk, dr Marcin Maciołek


tradycja.w.jezyku@wp.pl

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2018-01-10