Konferencje naukowe 2018

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek


-
Lublin

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Polska Ludowa” 1944-1989. Geneza – Stabilizacja – Kryzys – Upadek

Lublin, 12 maja 2018 r.Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego, ale przede wszystkim rzetelna, naukowa dyskusja dotycząca ponad czterdziestoletniego okresu w historii Polski od końca II Wojny Światowej, aż do grudnia 1989 r., kiedy to za sprawą uchwalenia zmiany Konstytucji PRL dokonano zmiany nazwy państwa na Rzeczpospolitą Polską. Był to akt symboliczny poprzedzony pierwszymi częściowo wolnymi wyborami w czerwcu 1989 r. Uważamy, że blisko 29 lat od tamtych wydarzeń należy pochylić się nie tylko nad polityczną historią „Polski Ludowej”, ale naukową dyskusję o tamtym okresie należy ująć w znacznie szersze ramy. Pozwoli to na głębsze zrozumienie funkcjonowania ówczesnego państwa, ale także przybliży życie zwykłych obywateli w tamtym ustroju.

Do udziału w naszej Konferencji zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, którzy chcieliby zaprezentować prace dotyczące historii „Polski Ludowej”. Do udziału zachęcamy przedstawicieli nauk:

• humanistycznych (historia i nauki pokrewne),
• społecznych (np. nauki prawne, politologia, socjologia).

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień. Interesuje nas zarówno problematyka związana z funkcjonowaniem władz państwowych, jak również życie codzienne obywateli „Polski Ludowej”. Szczególnie zachęcamy do pochylenia się nad takimi zagadnieniami, jak:

• funkcjonowanie aparatu państwowego,
• polityka gospodarcza,
• działania propagandowe (wymiar polityczny i społeczny),
• wymiar sprawiedliwości, tworzenie prawa,
• represje aparatu bezpieczeństwa,
• cenzura,
• polityka zagraniczna,
• siły zbrojne,
• władze państwowe a kościoły,
• elity władzy,
• partie polityczne,
• opór społeczny,
• życie kulturalne i rozrywka,
• zakłady pracy,
• edukacja.


Rejestracja trwa do:

I tura do 18 stycznia 2018 r.
II tura do 8 kwietnia 2018 r.
III tura do 18 kwietnia 2018 r.


Więcej informacji na stronach:

http://www.konferencja-polskaludowa.pl/

https://www.facebook.com/polskaludowa19441989/


Kontakt:

kontakt@konferencja-polskaludowa.pl
+48 733 933 083Opłata konferencyjna:

179 zł -219 zł

Organizatorzy konferencji:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
kontakt@konferencja-polskaludowa.pl

+48 733 933 083


Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Ekonomia, Nauki wojskowe, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia

Słowa kluczowe:

Kultura, edukacja, społeczeństwo, polityka, praca, PRL, religia, Polska Ludowa, Kościół, cenzura, polityka zagraniczna, propaganda, polityka gospodarcza, prawo, politologia, Historia Polski, socjologia, historia, siły zbrojne, Konferencja naukowa, represje, ustrój państwa, tygiel, konferencja tygiel, tygiel 2018, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Konstytucja PRL, aparat państwowy, partia polityczna

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.konferencja-polskaludowa.pl/

Aktualizacja:  2018-01-19