Konferencje naukowe 2018

 

Wokół przyjaźni


-
Collegium Paderevianum
Kraków, al. Mickiewicza 9 (zobacz na mapie)

Redakcja czasopisma „Roman” działająca w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Wokół przyjaźni”, która odbędzie się 12 maja 2018 roku w Krakowie.

Konferencja poświęcona jest zjawisku przyjaźni w perspektywie współczesnej i historycznej. Chcielibyśmy przyjrzeć się różnym aspektom przyjaźni szczególnie w literaturach i kulturach krajów romańskich, ale chętnie poszerzymy naszą refleksję o tematy wykraczające poza wyżej wspomniany krąg kulturowy.

Korespondencja artystów, różnice w postrzeganiu i nawiązywaniu przyjaźni, próba jej definicji przez wybranych pisarzy to tylko kilka punktów odniesienia w refleksji nad motywem przewodnim konferencji. Analiza tego zjawiska na płaszczyźnie językoznawczej byłaby elementem dopełniającym spojrzenie na fenomen przyjaźni.

Tematy, które proponujemy, są jedynie wskazówką w naukowych poszukiwaniach:

- definiowanie przyjaźni na przestrzeni wieków

- przyjaźń w dobie rozwoju technologicznego

- rola przyjaźni kiedyś i dziś w wybranych tekstach kultury

- sposób przedstawiania przyjaźni lub przyjaciół w różnych epokach

- różnice i wspólne punkty w rozumieniu przyjaźni w innych kulturach

- kryzys/odrodzenie przyjaźni w XXI wieku: na czym miałby polegać kryzys i czy rzeczywiście mamy z nim do czynienia? A może zupełnie na odwrót – w XXI wieku przyjaźń się odradza i jest silniejsza niż kiedykolwiek?

- przyjaźń a język: etymologia słowa, związki frazeologiczne, językowe odcienie przyjaźni na przykładzie języka polskiego lub języków obcych; savoir-vivre przyjaźni w języku mówionym i pisanym, dziś i kiedyś; zapożyczenia i ich uwarunkowania historyczno-kulturowe

- relacje pisarzy, artystów, ludzi kultury

- relacje między dyscyplinami – „przyjaźń” nauk humanistycznych i ścisłych

- motyw przyjaźni w muzyce, sztuce, kinie, literaturze, np. przyjaźń międzygatunkowa

- przenikanie się tradycji jako wyraz przyjacielskich stosunków między krajami lub społecznościami

Na wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (300-400 słów) czekamy do 22 marca 2018 roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: roman.redakcja@gmail.com. Artykuły pokonferencyjne zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma "Roman" jesienią 2018 roku.

Zapraszamy na stronę https://czasopismoroman.wordpress.com/, gdzie dostępny jest formularz zgłoszeniowy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń. Informacja potwierdzająca udział w konferencji zostanie przesłana najpóźniej do 7 kwietnia 2018 roku.

 


Opłata konferencyjna:

bezpłatna

Organizatorzy konferencji:

Instytut Filologii Romańskiej UJ w Krakowie


roman.redakcja@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

wartości, przyjaźń, kraje romańskie

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://czasopismoroman.wordpress.com/

Aktualizacja:  2018-01-13