Konferencje naukowe 2018

 

Interdyscyplinarna konferencja naukowa: CZŁOWIEK I JEGO ZDROWIE


-
Platforma internetowa
Platforma Internetowa, Platforma internetowa (zobacz na mapie)

„W jedną drogę szli razem i człowiek i zdrowie…” – tymi słowami Ignacy Krasicki rozpoczyna jedną z bajek, stanowiącą w istocie smutną refleksję nad lekkomyślnością, z jaką ludzie odnoszą się do swoich ciał. Chociaż od powstania utworu minęło wiele lat, zawarta w nim prawda poraża swoją aktualnością. Nadal bowiem w człowieku ścierają się dwie, jakże odmienne tendencje: pragnienie do prowadzenia długiego, obfitującego w zdrowie żywota kontrastuje ze szkodliwym, chorobotwórczym stylem funkcjonowania.  
Po raz kolejny zapraszamy Państwa do snucia interdyscyplinarnych rozważań oscylujących wokół szeroko rozumianej tematyki zdrowia. Wierzymy bowiem, że umożliwienie wymiany opinii i wiedzy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych sprzyja wypracowaniu wspólnych metod działania wszystkich podmiotów bezpośrednio i pośrednio związanych ze wskazaną tematyką.


Opłata konferencyjna:

100

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet Śląski w KatowicachWiseplace sp. z o.o.


kontakt@wiseplace.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Psychologia, Politologia, Socjologia, Biologia Medyczna, Medycyna Wieku Rozwojowego, Pielęgniarstwo, Stomatologia, Kultura Fizyczna

Słowa kluczowe:

ciało, promocja zdrowia, zdrowie, choroby, medycyna, kondycja psychiczna, kondycja fizyczna

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.wiseplace.pl

Aktualizacja:  2018-01-13 19:18:38