Konferencje naukowe 2018

 

INTERDISCIPLINARY ONLINE CONFERENCE GENDER STUDIES IN THEORY AND PRACTICE


-
Platforma internetowa
Platforma Internetowa, Platforma internetowa (zobacz na mapie)

Wieloletnia aktywizacja środowisk zaangażowanych w działania zmierzające do upowszechnienia równościowego światopoglądu oraz przezwyciężania stereotypowych wizerunków płci zaowocowała uznaniem głoszonych postulatów za fundamentalny element polityki, stanowiący istotne kryterium uwzględniane podczas rozwiązywania społecznych, gospodarczych, politycznych i organizacyjnych problemów. Dostrzeżono konieczność unormowania i unowocześnienia międzynarodowych instrumentów odpowiedzialnych za kształtowanie zasady polityki równościowej. Zgodnie z zapisem figurującym w dokumentach Unii Europejskiej przyjęto, iż „Gender mainstreaming polega na (re)organizacji, poprawie, rozwoju i ewaluacji procesów decyzyjnych po to, aby umożliwić osobom obojga płci biorącym udział w życiu politycznym równoważne spojrzenie na kobiety i mężczyzn we wszystkich dziedzinach i na wszystkich płaszczyznach”.
Potrzeba podejmowania dyskusji o wielopłaszczyznowych aspektach gender studies wydaje się być bezdyskusyjna. Polityka równościowa to nie tylko koncepcja, to rzeczywistość, która dotyczy każdego z nas. „W teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią i praktyką. W praktyce – jest”. [1] Inicjatorzy niniejszej konferencji serdecznie zapraszają do  pochylenia się nad zasygnalizowaną problematyką, wierząc, że zacytowane powyżej słowa Craiga Larmana w odniesieniu do tematyki gender nie znajdą uzasadnienia.


Opłata konferencyjna:

100

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet Śląski w KatowicachWiseplace sp. z o.o.


kontakt@wiseplace.pl

Dyscypliny naukowe:

Sztuki piękne, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Psychologia, Politologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

Gender Studies, gender, mass media

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.wiseplace.pl

Aktualizacja:  2018-01-13 19:25:50