Konferencje naukowe 2018

 

V International Scientific Conference Meat in Technology and Human Nutrition


-
Hotel 500
Poznań, Poznańska 139 (zobacz na mapie)

Istnieje wiele dowodów wskazujących na mięso jako ważny składnik w diecie człowieka. Można spotkać jednak również stanowiska całkowicie odmienne. Argumenty prezentowane przez obie strony są często podważane. Postęp w nauce i nowoczesne technologie wskazują, że wykorzystanie mięsa w jego naturalnej postaci, jak również jako składnika funkcjonalnego i pro-zdrowotnego w naszej diecie jest celowe i można nawet zwiększyć poprzez jej urozmaicenie. Prezentacje konferencyjne uwzględniające problematykę doskonalenia jakości mięsa, zagadnienia nutrigenomiki, pozyskiwanie bio-składników z mięsa, nowoczesnych technologii przetwórczych i autentyczności żywności wsparte dyskusją autorytetów naukowych w tych dziedzinach powinny wnieść nowe informacje do nauki i praktyki. Zapraszamy do udziału wszystkich naukowców zajmujących się tematyką mięsną.

There are numerous proofs corroborating the fact that meat constitutes an important constituent of the human diet, although there are also scientific beliefs presenting completely contradictory opinions. Arguments presented by one group of scholars are frequently challenged by the other group. Scientific advances and innovative technologies indicate that meat utilisation in its natural form as well as in the form of a functional and pro-healthy component in our diet is expedient and advantageous and can even be increased thanks to its increased variety. Conference presentations dealing with issues associated with meat quality improvement, problems of nutrigenomics, obtaining bio-constituents from meat, innovative processing technologies and authenticity of food articles, supported by discussions of scientific authorities in these fields of science, should provide new information for both science and practice. Therefore, we invite all scientists and specialists from all over the world to attend our conference.


Opłata konferencyjna:

850,00

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności


meat2018@up.poznan.pl

Dyscypliny naukowe:

Technologia żywnoći i żywienia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.up.poznan.pl/meat2018

Aktualizacja:  2018-01-15 17:13:49