Konferencje naukowe 2018

 

Rzeczpospolita Obojga Narodów na tle europejskim w XVI - XVIII w. Podobieństwa i różnice


-
Wydział Historyczny UAM
Poznań, ul. Umultowska 89d (zobacz na mapie)

Instytut Historii UAM
Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku Instytutu Historii UAM 
Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu
Sekcja Historii Nowożytnej do XVIII w. 
Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. G. Labudy
Stowarzyszenie Konfederacja Szlachty Wielkopolskiej

mają zaszczyt zaprosić studentów i doktorantów kierunków humanistycznych do wzięcia udziału w VI edycji Sarmackiej Wiosny pt.: „Rzeczpospolita Obojga Narodów na tle europejskim w XVI - XVIII w. Podobieństwa i różnice”.

Konferencja odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2018 r.
na Wydziale Historycznym UAM
przy ul. Umultowskiej 89d
w Poznaniu.

Abstrakt proponowanego referatu wraz z bibliografią, która powinna zawierać zarówno źródła, jak i literaturę przedmiotu, prosimy nadsyłać w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 5 marca 2018 r. na adres: sekcjanowozytnauam@gmail.com.
Nazwę pliku prosimy zapisać według schematu: Sarmacka_Nazwisko i Imię_Uczelnia.

Formularz dostępny jest pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1OAZLPjuFQ83q5VbaNCs6oMihU3NHCxd0/view?usp=sharing

Rzeczpospolita Obojga Narodów wydaję się ze względu na swój ustrój oraz kulturę państwem wyróżniającym się na tle wczesnonowożytnej Europy. Otwartym pozostaje jednak pytanie, czy różnice między nią, a pozostałymi krajami kontynentu były na tyle znaczące, aby uważać ją za twór wyjątkowy? Stanowiła ona przecież integralną część mozaiki narodów. Aby lepiej zrozumieć jej fenomen należy szukać odpowiedzi na zagadnienia dotyczące źródeł, z których czerpała, jak i na te odnoszące się do kwestii inspiracji, jaką stanowiła dla współczesnego sobie świata. 

Wychodząc naprzeciw powyższym zagadnieniom proponujemy Państwu konferencję poświęconą temu co podobne i różne w dziedzictwie I Rzeczypospolitej w kontekście historii Europy od XVI do XVIII wieku. Ma ona na celu nie tylko rozpoznanie obszarów badawczych tego szerokiego zagadnienia, ale także, w odniesieniu do dotychczasowych ustaleń, wskazanie nowych dla tego tematu perspektyw. Dlatego też pragniemy zaprosić do dyskusji naukowej badaczy wielu dziedzin, studentów i doktorantów różnych kierunków humanistycznych. 

Planowane wystąpienie nie może trwać dłużej niż 20 minut.

Opłata w wysokości 50 złotych przeznaczona jest na pokrycie kosztów materiałów konferencyjnych, organizację przerw kawowych oraz obiadokolację, która zorganizowana zostanie pierwszego dnia konferencji.

Nie gwarantujemy noclegu, jednak oferujemy pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

Wszelkie pytania prosimy kierować na wyżej podany adres e-mail: sekcjanowozytnauam@gmail.com


Opłata konferencyjna:

50 zł

Organizatorzy konferencji:

Instytut Historii UAM
Zakład Historii Nowożytnej do XVIII wieku Instytutu Historii UAM 
Towarzystwo Historyczne Oddział w Poznaniu
Sekcja Historii Nowożytnej do XVIII w. 
Studenckiego Koła Naukowego Historyków im. G. Labudy
Stowarzyszenie Konfederacja Szlachty Wielkopolskiej


sekcjanowozytnauam@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia

Słowa kluczowe:

Europa, Rzeczpospolita, Różnice, XVI w., XVII w., XVIII w., podobieństwa

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://www.facebook.com/events/143482689602669/

Aktualizacja:  2018-01-20 00:05:52