Konferencje naukowe 2018

 

KULTURA POKOJU, DIALOG W KULTURZE


-
Kultura Pokoju
Galiny, Galiny Pałac Folwark, 11-200 Bartoszyce (zobacz na mapie)

Celem konferencji jest rzeczowa wymiana myśli, doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących kultury dialogu.
Konferencja ma na celu podkreślenie znaczenia i roli kultury w nawiązywaniu stosunków interpersonalnych, ukazanych z perspektywy różnych środowisk.
Podczas sesji plenarnych i paneli problemowych podjętych w ramach konferencji poruszone zostaną zagadnienia związane z szeroko pojętą kulturą.
Celem konferencji jest wskazanie miejsca w umacnianiu i kształtowaniu kultury 
w relacjach międzyludzkich, zapoznanie się z całokształtem postaw, uznawanych norm oraz wzorów zachowań kształtujących więzi w grupach społecznych.


Opłata konferencyjna:

300 zł

Organizatorzy konferencji:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa


kultura@wsb.net.pl

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Nauki wojskowe

Słowa kluczowe:

Kultura, nauka, dialog, dyplomacja

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.kultura.wsb.net.pl

Aktualizacja:  2018-01-23 08:33:23