Konferencje naukowe 2018

 

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”


-
Amber Expo
Gdańsk, ul. Żaglowa 11 (zobacz na mapie)

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” NATCON jest efektem współpracy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademii Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Wywodzi się ona z organizowanego od 1987 roku przez OBR Centrum Techniki Morskiej Sympozjum Techniki Morskiej, którego kontynuacją była Konferencja NATCON organizowana przez OBR Centrum Techniki Morskiej oraz Instytut Broni Morskich Akademii Marynarki Wojennej. Dzięki współpracy OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademii Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Konferencja NATCON została zorganizowana jako projekt towarzyszący Bałtyckim Targom Militarnym BALT MILITARY EXPO.

Najbliższa VIII edycja Konferencji odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2018 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Międzynarodowych Targów Gdańskich – AMBEREXPO, Gdańsk-Letnica, ul. Żaglowa 11.

Priorytetową tematyką Konferencji będą rozwiązania z obszaru wojskowej techniki morskiej oraz bezpieczeństwa na morzu i wybrzeżu w portach i obiektach infrastruktury krytycznej, a także w zakresie ratownictwa morskiego. Tematyka ta wpisuje się w Strategię Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie priorytetowych kierunków badań w Resorcie Obrony Narodowej na lata 2013-2022.

Celem Konferencji jest budowa międzynarodowej, regionalnej platformy wymiany wiedzy między przyszłymi użytkownikami, przemysłem i instytucjami naukowo-badawczymi krajów nadbałtyckich.

Odpowiedzialność za warstwę naukową platformy biorą na siebie organizatorzy konferencji NATCON – OBR CTM S.A., wchodzący od 2014 w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz AMW, a za warstwę komercyjną, związaną z szeroko pojętym przemysłem i użytkownikiem końcowym – MTG S.A.

Obrady prowadzone będą w języku polskim i angielskim (z tłumaczeniem symultanicznym).

Terminarz

Dla prelegentów zainteresowanych publikacją treści wystąpień w materiałach konferencyjnych:

Do 18 kwietnia 2018 r. – przesłanie streszczenia w języku polskim oraz angielskim

Do 23 kwietnia 2018 r. – akceptacja streszczenia przez recenzentów wchodzących w skład Komitetu Naukowo – Programowego pod kątem ich zgodności z tematyką konferencji

Do 21 maja 2018 r. – przesłanie całości zgłoszonego referatu/prezentacji/komunikatu

Do 30 maja 2018 r. – akceptacja przesłanego tekstu przez recenzentów wchodzących w skład Komitetu Naukowo – Programowego pod kątem ich zgodności z tematyką konferencji

Do 4 czerwca 2018 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

Dla prelegentów zainteresowanych publikacją referatów w Zeszytach Naukowych Akademii Marynarki Wojennej (referaty techniczne) oraz monografii (referaty nietechniczne):

Do 20 lutego 2018 r. – przesłanie streszczenia w języku polskim i angielskim

Do 5 marca 2018 r. – akceptacja streszczeń przez recenzentów wchodzących w skład Komitetu Naukowo – Programowego pod kątem ich zgodności z tematyką konferencji

Do 30 marca 2018 r. – przesłanie pełnej treści referatu zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych publikacji

Do 30 kwietnia 2018 r. – Zakończenie procesu recenzowania i akceptacji pełnego tekstu zgłoszonego referatu

Do 4 czerwca 2018 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej


Opłata konferencyjna:

1200 PLN netto - płatne w terminie do 04.06.2018 r.

Organizatorzy konferencji:

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.                Akademia Marynarki Wojennej                                                               Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.Hubert Jando tel. 58 666 53 72, 735 999 771 - biuro organizacyjne
Katarzyna Andziulewicz tel. 261 26 27 43- biuro organizacyjne                     Iwona Mrozińska-Kapciak tel. 58 776 4 773 - biuro organizacyjne                  Marek Buczkowski tel. 58 554 92 13, 693 448 814- biuro organizacy
natconference@natconference.eu


Dyscypliny naukowe:

Nauki wojskowe, Automatyka i Robotyka, Elektronika, Mechanika, Technologie Informacyjne (IT)

Słowa kluczowe:

eksploatacja techniki morskiej, morskie systemy walki, system bezpieczeństwa morskiego

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.natconference.eu

Aktualizacja:  2018-01-24 12:05:21