Konferencje naukowe 2018

 

Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa


-
Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Toruń, Bojarskiego 1 (zobacz na mapie)

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizuje, w dniach 18–19 października 2018 r. w Toruniu, V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa”.

Po kilkuletniej przerwie po raz piaty toruński ośrodek bibliologii zaprasza Państwa do podjęcia wspólnych interdyscyplinarnych rozważań na temat różnych przypadków ograniczania wolności słowa. Tym razem konferencja odbędzie się w nieco zmienionej formule – od bieżącego roku zrezygnowano z wprowadzania ograniczeń chronologicznych w zakresie podejmowanych zagadnień. 

Założeniem konferencji jest podjecie dyskusji na temat funkcjonowania i znaczenia cenzury, zarówno instytucjonalnej, jak i pozainstytucjonalnej. W kręgu zainteresowań organizatorów pozostają mechanizmy służące kontroli słowa, praktyczne przejawy działalności cenzury oraz skutki wprowadzonych ograniczeń. W zakres konferencji wpisuje się prezentacja stanowisk twórców, redaktorów, wydawców i bibliotekarzy wobec tego rodzaju praktyk. Proponowane zagadnienia można rozpatrywać w kontekście druku, jak i najnowszych kanałów dystrybucji informacji. 

Przykładowe zagadnienia:
– Cenzura w okresie zaborów,
– Ograniczanie wolności słowa w Polsce po odzyskaniu niepodległości,
– Podstawy prawne ograniczania wolności słowa w różnych systemach politycznych,
– Mechanizmy cenzury, jak i jej przejawy w odniesieniu do poszczególnych publikacji,
– Cenzura instytucjonalną i pozainstytucjonalna,
– Pozycja pisarzy w PRL, postawa polskich pisarzy emigracyjnych wobec cenzury PRL,
– Publikacje i teksty propagandowe,
– Akcje oczyszczania księgozbiorów różnego typu bibliotek, ingerencja w zasoby bibliotek naukowych,
– Cenzura programów szkolnych i podręczników,
– Przykłady ograniczania wolność słowa w prasie,
– Tematy nieobecne, mechanizm przemilczania jako forma cenzury, autocenzura,
– Poprawność polityczna w mediach, uzależnienie mediów od reklamodawców,
– Zasady obecności dziennikarzy w mediach społecznościowych, ograniczenia w tym zakresie wprowadzane przez redakcje prasowe i telewizyjne
– Kontrolowanie treści obecnych w Internecie, mowa nienawiści a wolność słowa,
– Cenzura i usuwanie treści w mediach społecznościowych, 
– Media społecznościowe jako narzędzie propagandy, Fake news i dezinformacja w Internecie.


Opłata konferencyjna wynosi: 
• 400 zł (bez noclegów) – dla osób, które uiszczą opłatę do 30 czerwca 2018 r., 
• 450 zł (bez noclegów) – dla osób, które wpłacą wpisowe do 10 września 2018 r.

Koszt podróży i udziału w konferencji pokrywają indywidualnie uczestnicy lub delegujące ich instytucje. Obrady będą odbywać w Collegium Humanisticum UMK (Toruń, ul. W. Bojarskiego 1). Organizatorzy zapewniają obiady, poczęstunek podczas obrad oraz druk materiałów konferencyjnych. Organizatorzy nie zapewniają noclegów. 

Zapraszając do udziału w konferencji, prosimy o wypełnienie do 14 maja 2018 r. elektronicznego formularza zgłoszenia uczestnictwa. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie http://niewygodnedlawladzy.umk.pl/.

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/YZ35i4UQEG1b5ZOF2


Opłata konferencyjna:

400 zł

Organizatorzy konferencji:

Przewodnicząca Komitetu Naukowego: dr hab. Wanda A. Ciszewska tai@umk.pl Sekretarz Konferencji: dr Barbara Centek bcentek@umk.pl Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax. +48 (56) 611-44-15
e-mail: inibi@umk.pl


Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo

Słowa kluczowe:

media, władza, cenzura

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://niewygodnedlawladzy.umk.pl/

Aktualizacja:  2018-01-26 13:34:36