Konferencje naukowe 2018

 

Wychowanie do lektury


-
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów, ul. Rejtana 16c (zobacz na mapie)

Sekcja Dydaktyków Koła Naukowego Polonistów

Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzesowskiego

ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji

WYCHOWANIE DO LEKTURY

(Rzeszów, 19 kwietnia 2018 roku)

Opublikowany w 2016 roku raport Biblioteki Narodowej, uwidaczniający drastyczny spadek poziomu czytelnictwa, jaki dokonał się na przestrzeni ostatniej dekady w Polsce, wywołał żywą reakcję środowisk humanistycznych, świadomych nieprzecenionej roli literatury w intelektualnym i emocjonalnym rozwoju człowieka. Postrzegany z tej perspektywy regres kultury książki staje się ważkim problemem polonistyki szkolnej, zasadzającej się na możliwie najpełniejszym wykorzystaniu formacyjnych właściwości literatury. Niechęć do obcowania z tekstem nierzadko jest związana z nieumiejętnością jego odbioru, dlatego procesowi wychowania przez lekturę, powinno towarzyszyć wychowanie do niej. Nie ulega także wątpliwości, iż w obliczu nieustannych przekształceń współczesnego „ekosystemu kulturowego” oraz reformy edukacji (wiążącej się choćby z modyfikacją kanonu lekturowego) warunki i możliwości realizacji tego postulatu winny zostać raz jeszcze przedyskutowane.

Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień w następujących zakresach problemowych:

- tekst literacki jako klucz do świata wartości,

- rola tekstów literackich w kształceniu językowym,

- klasyczna literatura w szkole,

- rozwiązania metodyczne,

- nauczanie historii literatury –teoria i praktyka edukacyjna,

- lektura narzędziem w nauczaniu języka polskiego jako obcego,

- zmiany w kanonie lektur szkolnychi ich konsekwencje dydaktyczne,

- praktyki szkolne w zakresie rozwijania młodzieżowych zainteresowań czytelniczych,

- wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy z lekturą,

- kultura czytelnicza uczniów,

- młodzieżowa literatura popularna i jej potencjał dydaktyczny,

- ebooki i audiobooki kontra książka papierowa w świetle uczniowskich preferencji czytelniczych,

- biblioterapia w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wymienione obszary mają charakter propozycji. Zważywszy, że nie wyczerpują one te tematyki konferencji, pozostajemy otwarci na inne, nieuwzględnione wyżej problematyzacje. Mamy nadzieję, że proponowana tematyka spotkania okaże się atrakcyjna zarówno dla pracowników naukowych, studentów i doktorantów, jak i czynnych zawodowo nauczycieli. Cennym dopełnieniem będą również ujęcia pedagogiczne, socjologiczne, psychologiczne, logopedyczne, biblioteko- i kulturoznawcze.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uczestnictwo w sesji jest BEZPŁATNE. O zgłoszenia tematów i abstraktów (do 1500 znaków bez spacji) prosimy do 20 lutego 2018 roku na adres mailowy: dydaktycy.knp@gmail.com. Zastrzegamy sobie prawo selekcji nadesłanych propozycji. Planowany czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut. Podsumowaniem wydarzenia będzie publikacja monografii naukowej. O zakwalifikowaniu artykułów do druku zdecydują ich recenzje. Prelegenci otrzymają zaświadczenia udziału w konferencji.

Osoby zainteresowane omawianym zagadnieniem, które nie zdecydują się wystąpić z referatem zapraszamy na posesyjną dyskusję w trybie Open Space. Wstępna deklaracja uczestnictwa powinna zostać złożona w formie elektronicznej (dydaktycy.knp@gmail.com) do 20 lutego.

Sekretarze konferencji:

Paulina Podolska

(kontakt telefoniczny: 511245636)

Paulina Szot

(kontakt telefoniczny: 793981434)


Opłata konferencyjna:

bezpłatna

Organizatorzy konferencji:

Sekcja Dydaktyków Koła Naukowego Polonistów UR


dydaktycy.knp@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Pedagogika, Psychologia

Słowa kluczowe:

nauczanie, język, literatura, wychowanie, lektura, metodyka, czytelnictwo

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://ifp.ur.edu.pl/

Aktualizacja:  2018-01-29 19:11:15