Konferencje naukowe 2018

 

Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska


-
COS Hotel Harnaś
Szczyrk, ul. Plażowa 8 (zobacz na mapie)

Tematyka konferencji obejmuje swoim zakresem:

 - technologie i urządzenia w ochronie środowiska,

- metodyki naukowo-badawcze w badaniach środowiskowych,

- gospodarkę odpadami,

- rozwój niekonwencjonalnych źródeł energii,

- ochronę przyrody i kształtowanie krajobrazu,

- zarządzanie środowiskiem i zrównoważony rozwój.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zajmujących się szeroko pojętą inżynierią i ochroną środowiska - pracowników uczelni i instytutów, doktorantów, pracowników instytucji i służb monitoringu i ochrony środowiska, samorządowców i przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje na stronie:

www.zzs.ath.bielsko.pl


Opłata konferencyjna:

320 zł

Organizatorzy konferencji:

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, e-mail: zzskonferencja@gmail.com


Dyscypliny naukowe:

Ekologia i Ochrona Przyrody, Geologia, Geofizyka i Geochemia, Inżynieria chemiczna, Rolnictwo i leśnictwo

Słowa kluczowe:

odpady, ochrona przyrody, ochrona powietrza, jakość wód i ścieków

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.zzs.ath.bielsko.pl

Aktualizacja:  2018-01-30