Konferencje naukowe 2018

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2018, Społeczne, ekonomiczne i zdrowotne problemy krajów rozwiniętych i rozwijających się


-
sala 2D
Wrocław, ul. Uniwersytecka 7-10 (zobacz na mapie)

Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia odbędzie się 24-25 maja 2018r. Konferencja organizowana jest przez INE, Interdyscyplinarną Pracownię Prawa Medycznego i Bioetyki, Urząd Statystyczny we Wrocławiu oraz Rising Business Leaders. Tegoroczne obrady toczyć się będą pod hasłem: Społeczne, ekonomiczne i zdrowotne problemy krajów rozwiniętych i rozwijających się.

Celem konferencji WAICHL-2018 jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów na temat zdrowia i stylów życia w krajach rozwiniętych i rozwijających się z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Ponadto, założeniem organizatorów jest aktywizacja i integracja środowiska akademickiego, władz lokalnych i regionalnych oraz przedstawicieli świata biznesu na rzecz promowania zrównoważonego i zdrowego stylu życia.

Tematyka konferencji WAICHL-2018 nawiązuje bezpośrednio do wybranych celów zawartych w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ we wrześniu 2015 roku. W związku z tym, w trakcie konferencji zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju i stylu życia, wpływu zmian klimatycznych na zdrowie i życie człowieka, problemów żywnościowych i żywieniowych we współczesnym świecie, dekonsumpcji, opieki zdrowotnej i farmaceutycznej w krajach rozwiniętych i rozwijających się, współczesnych wyzwań dla polityki zdrowotnej, problemów społecznych i ekonomicznych społeczeństw młodych i starzejących się, jakości życia osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie oraz upowszechniania technologii informatycznych, innowacji społecznych i technologicznych w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Tematyka konferencji obejmuje także zagadnienia dotyczące pomiaru wybranych aspektów jakości i stylu życia,  w tym badania GUS w zakresie stanu zdrowia ludności oraz roli statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju. Ponadto, zaprezentowane zostaną rozważania na temat kulturowych, prawnych, religijnych i środowiskowych/przyrodniczych uwarunkowań stylu życia współczesnego człowieka.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli środowiska naukowego, akademickiego i medycznego, władz lokalnych i regionalnych, a także reprezentantów praktyki gospodarczej i środowiska biznesu, którzy zajmują się problematyką zrównoważonego i zdrowego stylu życia.


Szczegółowe informacje pod linkiem:
http://wichl.uni.wroc.pl/index.php/pl/


Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna wynosi 650 PLN (160 EUR). Obejmuje: udział

Organizatorzy konferencji:

INE, Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki, Urząd Statystyczny we Wrocławiu oraz Rising Business Leaders


waichl.2018@uwr.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia

Słowa kluczowe:

styl życia, zdrowie, medycyna, ekonomia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://wichl.uni.wroc.pl/index.php/pl/

Aktualizacja:  2018-02-03 12:52:12