Konferencje naukowe 2018

 

VII Międzynarodowa Konferencja „Nauki społeczne i techniczne – zakres współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa”


-
Pyrzowice

Organizowana konferencja kierowana jest do reprezentantów dyscyplin wchodzących w skład nauk społecznych, humanistycznych, technicznych, medycznych, ekonomicznych, prawnych. Do przedstawicieli nauki i praktyki. W tym roku chcielibyśmy dedykować nasze spotkanie poprawie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Celem konferencji, podobnie jak w latach poprzednich, jest stworzenie możliwości prezentacji rezultatów badań, nawiązania interdyscyplinarnej współpracy naukowej, wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie zmianami społecznymi i technologicznymi. Jej walorem ma być integrowanie polskiego środowiska akademickiego, systemowość wypracowanych rozwiązań oraz interdyscyplinarność zagadnień na rzecz bezpieczeństwa skali mikro, mezo i makro. Cieszymy się, że będziemy mogli zaprezentować nasze naukowe efekty działań. Dziękujemy za wszystkie pomysły i zgłoszenia. Serdecznie zapraszamy do spotkania i wspólnej refleksji!

PUBLIKACJE: Przewidywana forma upowszechnienia artykułów naukowych:

  • - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Lista B, 13 pkt., poz. 2490),
  • - Międzynarodowe Studia Humanistyczne. Społeczeństwo i Edukacja (Lista B, 7 pkt., poz. 2062),
  • - Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Prosopon (Lista B, 6 pkt., poz. 1754),
  • - Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum (Lista B, 7 pkt., poz. 1401),
  • - Komunikacja Publiczna (kwartalnik nieparametryzowany).

 
Artykuły powinny zostać przesłane do 01.06.2018 roku, przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi w/w czasopism. Szczegółowe wymagania edytorskie zostaną przesłane po akceptacji zgłoszenia konferencyjnego.

Wysokość opłaty konferencyjnej (wyłącznie za czynne uczestnictwo tj. wygłoszenie referatu wraz z publikacją artykułu w czasopiśmie) ponoszonej przez uczestników: 590 PLN/150 EURO. Opłatę należy uiścić do 30.04.2018. Opłata za bierny udział: 0 zł. Wpłaty prosimy dokonać na konto: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056 ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAL W Gliwicach Opis wpłaty: „Nauki społeczne i techniczne 7, nazwisko i imię uczestnika”. Faktura zostanie wystawiona na podmiot dokonujący przelewu. REJESTRACJA: Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30.03.2018 r. poprzez wypełnienie i odesłanie na adres:konferencjazppio@us.edu.pl formularza zgłoszeniowego - http://pkl.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/7_formularz-zg%C5%82oszeniowy.doc.

KONTAKT: Wszelkie pytania prosimy kierować do: konferencjazppio@us.edu.pl


Opłata konferencyjna:

590 PLN/150 EURO

Organizatorzy konferencji:

Politechnika Śląska w Gliwicach - Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
i Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej
oraz Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Referat Zarządzania i Analiz
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Wydział ds. Rynku Pracy
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katedra Bezpieczeństwa Powszechnego
Uniwersytet Ekonom
radoslaw.fel@o2.pl


Dyscypliny naukowe:

Politologia, Socjologia, Automatyka i Robotyka, Transport

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, lotnictwo, technika, transport, socjologia, ekonomia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu: