Konferencje naukowe 2018

 

Ciało-Ruch-Przestrzeń-Wolność


-
Akademickie Centrum Kultury "Chatka Żaka"
Lublin, Idziego Radziszewskiego 16 (zobacz na mapie)

Zakład Teatrologii UMCS, Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny "Kontestacje", Fundacja tanTHEO oraz ACK UMCS "Chatka Żaka" mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Ciało-Ruch-Przestrzeń-Wolność", która odbędzie się w dniach 24-25.04.2018 r. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do refleksji nad działaniami teatralnymi i parateatralnymi w przestrzeni miejskiej. Konferencja poruszać będzie tematy związane z ciałem, ruchem, przestrzenią i wolnością w teatrze, w działaniach teatralnych i parateatralnych. Konferencja ma służyć jako przyczynek do zatrzymania się nad zagadnieniem roli tych czterech elementów we współczesnej twórczości scenicznej. Zależy nam na jak najszerszym zakresie rozważań badawczych. Wydarzenie wpisuje się w program Festiwalu Teatralnego „Kontestacje”,

Proponowane przez nas tematy badawcze:
1. Aktor/teatr w przestrzeni scenicznej, miejskiej i radiowej
2. Ruch sceniczny i choreografia w teatrze dramatycznym
3. Wkład teatrów studenckich w walkę o wolność
4. Przestrzeń uniwersytecka a działalność teatralna
5. Symbolika ciała w teatrze
6. Improwizacja jako forma wolności
7. Performans – wolność przestrzeni, wolność ciała, wolność wypowiedzi?
8. Ciało pantomimiczne
9. Sztuka nowocyrkowa i ograniczenia ciała
10. Happening – nieograniczona wolność?
11. Ruch w teatrze tańca

Mamy nadzieję, że w czasie konferencji nie zabraknie odpowiedzi na te i inne pytania związane z działaniami teatralnymi pojawiającymi się w przestrzeni miejskiej, dlatego zachęcamy do nadsyłania także własnych propozycji badawczych.

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcHDePkJzKFZrABJo-p4NZbt0TGkjunP2RIl0bByt5kVAnuA/viewform?usp=sf_link

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.02. 2018 r. 

O decyzji o przyjęciu abstraktu powiadomimy w terminie do 28 lutego 2018 r.
Przewidujemy publikację pokonferencyjną. Opłata konferencyjna wynosi 200zł. 

Kontakt i bliższe informacje: 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mail: cialo.ruch.przestrzen.wolnosc@gmail.com


Opłata konferencyjna:

200 zł

Organizatorzy konferencji:

Zakład Teatrologii UMCS, Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny "Kontestacje", Fundacja tanTHEO, ACK UMCS "Chatka Żaka"


cialo.ruch.przestrzen.wolnosc@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Psychologia

Słowa kluczowe:

teatr, ciało, wolność, taniec, przestrzeń, ruch, performans, happening, improwizacja

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://www.facebook.com/events/185744965352242/

Aktualizacja:  2018-02-06