Konferencje naukowe 2018

 

X edycja Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Językoznawczej Konferencji Naukowej JĘZYK W POZNANIU


-
Collegium Novum UAM
Poznań, Al. Niepodległości 4 (zobacz na mapie)

Konferencja JĘZYK W POZNANIU to spotkanie młodych naukowców z całej Polski, którzy podczas krótkich wystąpień mają szansę podzielić się z innymi swoimi zainteresowaniami i przemyśleniami językoznawczymi oraz przedstawić wyniki badań własnych. Całość ma stanowić forum wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących języka oraz zjawisk pokrewnych.
Spotkanie corocznie odbywa się w budynku Wydziału Neofilologii (Collegium Novum) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wystąpienia są podzielone na sekcje, najczęściej tematyczne. W każdej sekcji referaty przedstawia 3-4 studentów. Czas wystąpienia wynosi 15-20 minut. Później następuje dyskusja, podczas której referenci odpowiadają na pytania i zastrzeżenia słuchaczy. Referat może mieć formę prezentacji multimedialnej. Dopuszczalnymi językami wystąpienia są polski, angielski i niemiecki. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o wzięciu udziału w Konferencji oraz materiały promujące Poznań i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Tematyka wystąpień jest bardzo zróżnicowana. Do tej pory słuchacze mieli możliwość wysłuchać referatów z dziedzin takich jak: literaturoznawstwo, korpusologia, frazeologia, glottodydatyka, bio- i neurolingwistyka, socjolingwistyka, językoznawstwo kliniczne, badania nad językami migowymi, fonetyka i fonologia, językoznawstwo historyczno-porównawcze, teoria przekładu oraz komunikacja międzykulturowa.

W 2010 roku, z inicjatywy Komitetu Naukowego, zainaugurowana została seria wydawnicza "Język w Poznaniu", składająca się z artykułów pokonferencyjnych, zrecenzowanych przez pracowników naukowych UAM. Dodatkowo każdy tom recenzowany jest przez naukowca spoza UAM. Wszystkie testy z pierwszego i drugiego zeszytu zostały także opublikowane w specjalnych numerach Investigationes Linguisticae, pisma naukowego wydawanego przez Instytut Językoznawstwa UAM.

Poza napojami i zimnymi przekąskami, proponujemy uczestnikom także ciepły posiłek. 

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Opłata konferencyjna:

bezpłatna

Organizatorzy konferencji:

Sekcja Lingwistyczna Koła Naukowego Germanistów, działająca przy Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu.


kng@amu.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo

Słowa kluczowe:

językoznawstwo, język, filologia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://kng-jwp.home.amu.edu.pl/x_edycja.php

Aktualizacja:  2018-02-07 02:21:44