Konferencje naukowe 2018

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ciemne Dwudziestolecie”


-
Collegium Maius UAM
Poznań, Fredry 10 (zobacz na mapie)

Koło Naukowe Polonistów

Literaturoznawcze Koło Naukowe „W krzywym zwierciadle”

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

 

serdecznie zapraszają na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

„Ciemne Dwudziestolecie”,

która odbędzie się 13 kwietnia 2018 roku w Collegium Maius przy ul. Fredry 10 w Poznaniu.

 

Zachęcamy młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów do refleksji nad mitem Dwudziestolecia Międzywojennego w kulturze polskiej. W potocznym odbiorze wciąż bywa ono idealizowane, postrzegane jako czas niemal wyłącznej prosperity,  rozwoju życia artystycznego  i wzrostu gospodarczego, umacniania się niezależnego państwa. Był to jednak okres  pełen sprzeczności, a jego niechlubne karty były konsekwencją m.in. nierówności społecznych, złych warunków życiowych, w jakich funkcjonowała znaczna część wielonarodowego i wielowyznaniowego społeczeństwa oraz  nadużyć władzy. Czesław Miłosz w Wyprawie w Dwudziestolecie zauważa: „Dzisiaj bez przesady można powiedzieć, iż tamta Polska jest krainą mityczną, słabo opisaną i rzadko zwiedzaną przez nowe pokolenia”. Warto więc przyjrzeć się jej z wielu perspektyw, by móc zobaczyć jej złożoność i niejednoznaczność.

Planowana konferencja ma stanowić forum dla dyskusji interdyscyplinarnej. Zapraszamy przedstawicieli różnych nauk, którym bliski jest proponowany temat.

Przykładowe zagadnienia problemowe:

  • Konflikty etniczne;
  • Ludzie marginesu: więźniowie, przemytnicy, złodzieje, prostytutki itp.;
  • Ciemne strony sprawowania władzy;
  • Ciemne przestrzenie, np.  przedmieście, wieś;
  • Jasne czy ciemne? Obraz Dwudziestolecia we współczesnej kulturze artystycznej i popularnej;
  • Radosne życie towarzyskie elit? Portrety postaci Dwudziestolecia, np. artystów, polityków;
  • Sytuacja kobiet: dyskryminacja w edukacji, przestępczość seksualna wobec kobiet i dziewczynek, walka o prawa wyborcze itp.;
  • Literatura Dwudziestolecia „mniej znana”, np. rola reportażu, krytyka sytuacji społecznopolitycznej;
  • Zapomniani/ przecenieni/ niezrozumiani twórcy Dwudziestolecia i ich dzieła – przypomnienia i reinterpretacje;
  • Warunki życiowe społeczeństwa, czyli codzienność Dwudziestolecia.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie do 9 marca 2018 roku tytułu wystąpienia i abstraktu (do 2000 znaków ze spacjami) wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją na adres: ciemnedwudziestolecie@gmail.com. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń.

Przewidywany czas wystąpienia: 20 minut.

Koszt udziału w konferencji: 100 zł.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu i noclegu.

Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej.

 

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/220737008498902/

Komitet organizacyjny:

Jakub Eichler

Anna Nadstazik

Jolanta Nawrot

Krzysztof Zydor

 

Opiekunki naukowe:

prof. UAM dr hab. Monika Brzóstowicz-Klajn

dr hab. Beata Przymuszała


Opłata konferencyjna:

100 zł

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Polonistów UAM, Literaturoznawcze Koło Naukowe „W krzywym zwierciadle”, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM


ciemnedwudziestolecie@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Socjologia

Słowa kluczowe:

dwudziestolecie międzywojenne, historia XX wieku, 1918-1939

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.facebook.com: Koło Naukowe Polonistów UAM

Aktualizacja:  2018-02-08