Konferencje naukowe 2018

 

Międzynarodowa konferencja Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?


-
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, Pl. Nankiera 15b (zobacz na mapie)

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym projekcie naukowym, którego celem jest między innymi odkłamanie po części potocznych, ale także czasami pojawiających się w dyskursie naukowym mniemań dotyczących retoryki, jej natury, zadań i metod. Zamierzamy podjąć próbę określenia i opisania stref komunikacji, w których obecność retoryki jest oczywista, nieoczywista czy zaledwie przeczuwana. Rozważymy zasadność stwierdzenia, że sztuka retoryczna i teoria komunikacji, które badają i opisują naturalne zasady tworzenia relacji międzyludzkich, wzajemnie się warunkują, że istnieje między nimi szczególny, naturalny związek oparty na założeniu intencjonalności działań człowieka jako twórcy kultury i struktur społecznych. Zastanowimy się nad możliwościami wykorzystania narzędzi perswazyjnych sztuki retorycznej, którymi dysponujemy w sposób świadomy lub nieświadomy a także zgodny lub sprzeczny z zasadami opisanymi przez mistrzów ars rhetorica. Pragniemy wykazać aktualność i żywotność retoryki wynikającą z jej zakorzenienie w naturze człowieka, istoty świadomie kształtującej warunki swojej egzystencji. Nasza konferencja pomyślana jest jako okazja do rozmowy między reprezentantami różnych specjalności naukowych. Zapraszamy do wspólnego poszukiwania śladów żywej obecności ciągle młodej i atrakcyjnej Królowej Sztuk.

 

Proponowane zakresy tematyczne:

- granice wolności słowa, środki perswazji i ich wpływ na rzeczywistość

- komunikacja perswazyjna i jej ujęcie w różnych paradygmatach humanistyki

- prozodia w retoryce

- metafora – funkcja retoryczna i ontologiczna

Opłata konferencyjna: 350 zł

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, bankiet, a także publikację pokonferencyjną. Opłata nie obejmuje kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania podczas konferencji.

Abstrakty wystąpień prosimy zgłaszać do dnia 28.02.2018 r. poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy.

Link do formularza:

https://goo.gl/forms/TtBGbObSrkLI7Jfv2


Organizatorzy konferencji:

Zakład Języka Niemieckiego Instytut Filologii Germańskiej Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i OrientalnychUniwersytet Wrocławski


konferencja.retoryka2018@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Językoznawstwo

Słowa kluczowe:

komunikacja, retoryka, perswazja

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2018-02-08 12:54:34