Konferencje naukowe 2018

 

Populistyczne Komunikowanie Polityczne


-
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Poznań, ul. Umultowska 89a (zobacz na mapie)

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM NAUKOWE nt. 

POPULISTYCZNE KOMUNIKOWANIE POLITYCZNE

Poznań, 10-11 KWIETNIA 2018 r.

Gość specjalny: prof. Gianpietro Mazzoleni, 

Università degli Studi di Milano, Italy:

"Populist communication in the age of hybrid media"

 W ciągu ostatnich lat – wraz z sukcesami wyborczymi partii populistycznych w Europie oraz poza nią – wzrosło zainteresowanie zjawiskiem populizmu i przyczyn poparcia dla tego typu partii i liderów politycznych. W efekcie tego zainteresowania podjęto szereg badań mających na celu określenie i zrozumienie charakterystyki zarówno samych aktorów politycznych i ich poglądów, jak i wyborców, którzy ich popierają. Niemniej, dla zrozumienia tego sukcesu konieczne jest uwzględnienie także procesu komunikowania, który zachodzi pomiędzy aktorami politycznymi, mediami (dziennikarzami) i społeczeństwem (wyborcami).
 Przyjęcie takiej perspektywy badawczej w badaniach nad populizmem pozwala skupić się nie tylko na ideologii (wyrażanej w wypowiedziach i poprzez działania podejmowane przez podmioty polityczne), ale i roli mediów w rozpowszechnianiu tejże ideologii oraz poglądów, postaw i oczekiwań wyborców. Ponadto, pozwala objąć badaniem szeroki zakres podmiotów bez pierwotnego określania, czy są one podmiotami populistycznymi, czy też nie. Ujęcie to zakłada bowiem, że styl populistyczny może być stosowany, w większym lub mniejszym stopniu. przez wszystkich aktorów politycznych oraz przez dziennikarzy i obywateli.
 Do udziału w seminarium naukowym zapraszamy badaczy prowadzących badania nad populistycznym komunikowaniem politycznym w Polsce i za granicą. Liczymy na to, iż spotkanie będzie okazją do podzielenia się nie tylko wynikami analiz, ale także wyzwaniami, jakie wiążą się z prowadzeniem tego typu badań.

Seminarium odbędzie się w siedzibie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2018 r. na adres: populizm@amu.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: (1) dane uczestnika: imię, nazwsko, stopień naukowy, afiliację; (2) tytuł wystąpienia; (3) abstrakt wystąpienia (m.in. 200 słów); (4) dane do faktury.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony: www.populizm.amu.edu.pl

Planujemy sesje w języku polskim i angielskim.

Opłata konferencyjna: 200 PLN - termin płatności: do 30 marca 2018 r. Opłata obejmuje wyżywienie i materiały konferencyjne.

Płatne na konto: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 w tytule przelewu podając numer subkonta: K00000694.


Opłata konferencyjna:

200,00 [zł]

Organizatorzy konferencji:

Komitet organizacyjny:
prof. UAM dr hab. Dorota Piontek
prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska
dr Artur Lipiński
dr Małgorzata Kołodziejczak
dr Marta Wrześniewska - Pietrzak
dr Jakub Jakubowski
dr Jacek WyszyńskiSekretarz: mgr Denis Halagiera


populizm@amu.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Media i Komunikowanie, Politologia

Słowa kluczowe:

komunikowanie, politologia, komunikowanie polityczne, populizm, komunikacja polityczna

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://populizm.amu.edu.pl/seminarium-z-gianpietro-mazzolenim/#more-149

Aktualizacja:  2018-02-12 16:56:34