Konferencje naukowe 2018

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Kompetentny specjalista w udzielaniu pomocy psychopedagogicznej uczniom z SPE


-
ECOTECH COMPLEX Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku
Lublin, ul. Głęboka 39 (zobacz na mapie)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Kompetentny specjalista w udzielaniu pomocy psychopedagogicznej uczniom z SPE

Lublin, 14 kwietnia 2018 r.
 

Szanowni Państwo!

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL zaprasza do udziału
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Kompetentny specjalista w udzielaniu pomocy psychopedagogicznej uczniom z SPE”

Ideą Konferencji jest przedstawienie efektywnych metod pracy dydaktycznej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą posiadającymi opinie i orzeczenia oraz  wyeksponowanie metod pokonywania trudności związanych z udzielaniem efektywnego wsparcia uczniom z SPE.  Najważniejsze przesłanie dotyczy korelacji efektywnej współpracy specjalistów, możliwości finansowych oraz  wymagań prawno-organizacyjnych na jednej płaszczyźnie – wsparcia uczniów w prawidłowym ich rozwoju.

Konferencja naukowa ,,Kompetentny specjalista w udzielaniu pomocy psychopedagogicznej uczniom z SPE”:

- daje możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych podczas realizacji autorskich projektów, prac dyplomowych, czy doktorskich; przedstawienia praktycznych rekomendacji bazujących na uzyskanych wynikach w ramach podjętych działań;
- umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących pokrewne dziedziny nauki, czego efektem może być wyznaczenie nowych kierunków badań i działań praktycznych lub też weryfikacja tych powszechnie znanych;
- zachęca do podjęcia dyskusji nad aspektami dotyczącymi edukacji,
- wychowania, pomocy i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zmianami, jakie obserwujemy w obecnym systemie edukacji, ze szczególnym wyeksponowaniem aktualnych problemów dzieci i młodzieży,
- umożliwia integrację specjalistów, których współpraca zaowocuje   efektywnymi wynikami w pracy z dziećmi i młodzieżą z SPE.

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli kierunków pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, technicznych, teoretyków
oraz praktyków, a także wszystkie inne osoby zainteresowane omawianą problematyką, a którym nieobce jest dobro dzieci i młodzieży.

Proponowane obszary tematyczne:

– Rodzic w przestrzeni wsparcia dziecka z SPE;

– Pedagog i psycholog szkolny – wobec specjalistycznej pomocy uczniom z SPE;

– Innowacyjność metod wspierania, wychowania i nauczania uczniów z SPE;

– Interdyscyplinarna sieć współpracy w procesie zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów.


Przedłużona rejestracja trwa do 27 marca 2018 r.


Więcej informacji na stronach:

www.konferencja-edukacja.pl

https://www.facebook.com/Konferencja-Edukacja-149288729077442/


Kontakt:

kontakt@konferencja-edukacja.pl
+48 733 933 083


Opłata konferencyjna:

219 zł

Organizatorzy konferencji:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
kontakt@konferencja-edukacja.pl

+48 733 933 083Dyscypliny naukowe:

Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Medycyna Kliniczna Niezabiegowa, Medycyna Wieku Rozwojowego, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

edukacja, szkoła, rozwój, dydaktyka, specjalne potrzeby edukacyjne, pedagogika, rodzic, psychologia, Konferencja naukowa, tygiel, konferencja tygiel, tygiel 2018, placówka edukacyjna

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.konferencja-edukacja.pl/

Aktualizacja:  2018-03-23