Konferencje naukowe 2018

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Stosunki polsko – krzyżackie w średniowieczu – ujęcie historyczno – prawne


-
Auditorium Maximum WPIA UAM
Poznań, al. Niepodległości 53 (zobacz na mapie)

Koło Naukowe Historii Prawa działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową : Stosunki Polsko – Krzyżackie w średniowieczu – ujęcie historyczno – prawne. 

Zakon Krzyżacki w czasach średniowiecza był jednym z najważniejszych tworów politycznych, który wywarł znaczący wpływ na kształt państwa Polskiego. Założeniem konferencji jest dyskusja obejmująca wiedzę z zakresu historii, prawa oraz administracji na temat szeroko rozumianych stosunków Polsko - Krzyżackich. 

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i studentów, którzy chcieliby uzupełnić, poszerzyć i podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą.

Organizatorzy Konferencji proponują następujące obszary badawcze: 

1. Procesy Polsko - Krzyżackie w średniowieczu,

2. Ujęcie doktrynalne stosunków Polsko - Krzyżackich, 

3. Ustrój i prawa państwa Krzyżackiego. 

4. Pokoje Polsko - Krzyżackie w średniowieczu. 

5. Konflikty Polsko - Krzyżackie w średniowieczu. 

6. Symbolika Zakonu Krzyżackiego, 

Oczywiście inne obszary badawcze są również mile widziane. 

Abstrakty prosimy wysyłać na adres: stosunkipolskokrzyzackie@gmail.com do 30 kwietnia 2018 roku. Abstrakt powinien spełniać następujące wymogi: 

1. Długość abstraktu - 200 - 300 słów (nie dotyczy afiliacji autora, danych osobowych oraz bibliografii), 

2. Czcionka Times New Roman, interlinia 1,5, rozmiar 12,

3. Tekst powinien być wyjustowany, 

4. Abstrakt powinien zawierać temat wystąpienia, 

5. Do abstraktu należy załączyć bibliografię, 

6. Abstrakty przyjmujemy tylko drogą e-mailową.

7. Tekst należy zapisać w formacie PDF.

*Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

**Abstrakty niespełniające powyższych wymogów będą odrzucane w ramach wstępnej weryfikacji formalnej.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: stosunkipolskokrzyzackie@gmail.com

lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Koła Naukowego Historii Prawa za pośrednictwem portalu facebook.

*** Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów publikacji pokonferencyjnej. 


Opłata konferencyjna:

60 PLN

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Historii Prawa 


stosunkipolskokrzyzackie@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Nauki wojskowe, Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

średniowiecze, historia prawa, dyplomacja, prawo, historia, ustrój, Krzyżacy, historia ustroju

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://web.facebook.com/events/179101269482176/

Aktualizacja:  2018-03-09