Konferencje naukowe 2018

 

Odmiany dialogiczności w kulturze


-
WNH UKSW, s. 116
Warszawa, ul. Dewajtis 5 (zobacz na mapie)

Zagadnienie dialogu w kulturze odnosi się do wielu dziedzin humanistycznych i prowokuje do namysłu na polu rozmaitych obszarów badawczych. Ze względu na różnorodność sposobów definiowania tego pojęcia (od ujęć traktujących je jako synonim zgodnego porozumienia, przez koncepcje akcentujące jego konfrontacyjny charakter, do perspektyw, w których jawi się ono jako powiązane z wyrzekającą się instrumentalizmu postawą otwartości wobec innego albo takich, które w dialogu upatrują możliwości wyznaczania horyzontów sensu wspólnych dla jego uczestników, a dotąd nieznanych) stanowić może ono punkt wyjścia dla nowych perspektyw interpretacyjnych, pozwala się traktować jako obiecujący punkt wyjścia.

Jako organizatorzy konferencji chcielibyśmy położyć szczególny nacisk na – w umiarkowanym stopniu rozpoznaną – kwestię dialogiczności tekstu kultury artystycznej, a zatem zaprosić do refleksji nad typami relacji między nadawcą a odbiorcą oraz sposobami konstruowania przekazów, których wyrazista tożsamość ideowa nie wyklucza możliwości samodzielnej aksjologicznej orientacji czytelnika/widza. Równocześnie jednak nie traktujemy tego zawężenia jako jedynego możliwego kierunku badawczego wystąpień, co wyraźnie sugeruje poniższa lista sygnalizowanych obszarów tematycznych:

 • Modele współpracy społecznej jako formy dialogu

 • Dialog w obszarze krytyki artystycznej

 • Literatura, film, teatr – jako wypowiedzi obrazujące dialogiczność relacji międzyludzkich

 • Inscenizator jako inicjator twórczego dialogu z adaptowanym tekstem

 • Dialog intertekstualny

 • Idea dialogu jako postulat odpowiedzi na społeczny antagonizm

 • Współczesność w dialogu z tradycją

 • Przestrzeń międzykulturowa – różnica jako miejsce spotkania

 • Dialog w różnych tradycjach kulturowych

 • Zakłócenia i zniekształcenia dialogu. Między odmową dialogu a próbami jego nawiązania

 • Dialog humanistyki z innymi dziedzinami nauki

 • Dialog a kultura cyfrowa

 • Dialogiczny status podmiotowości zawartej w dziele

 • Myślenie dialogiczne

Termin nadsyłania zgłoszeń (tytułu wystąpienia oraz krótkiego abstraktu): 30 kwietnia 2018 r. - na adres odmianydialogicznosci@gmail.com

Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie przekazana najpóźniej 7 maja br.

Opłata konferencyjna: 200 zł.


Opłata konferencyjna:

200 zł

Organizatorzy konferencji:

Katedra Teorii Kultury i MiędzykulturowościAnna Czajka-Cunico, Dorota Dąbrowska, Magdalena Woźniewska-Działak, Mariola Lekszycka, Michał Czaja


odmianydialogicznosci@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

Kultura, dialog

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2018-03-10