Konferencje naukowe 2018

 

Nie tylko w mieście: kulturowe formy, praktyki i strategie zadomowiania przestrzeni


-
Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki
Łódź, ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź (zobacz na mapie)

Podczas naszej konferencji proponujemy z perspektywy antropologicznej objąć refleksją proces zadomowiania różnych obszarów: zarówno domu jako mieszkania, jak i przestrzeni pozadomowych, często mających charakter półprywatny, osobisty, zindywidualizowany (np. może to być klatka schodowa, brama kamienicy czynszowej, plac przed blokiem, ulica, kawiarnia, klub seniora, działka, opuszczony budynek, również miejsce pracy: warsztat, biuro, sklep, pracownia itp.). Do udziału w konferencji zachęcamy dlatego przede wszystkim etnografów, etnologów, antropologów kultury i folklorystów, również kulturoznawców i historyków, oczekując, że zaprezentują materiały z własnych badań i swoje przemyślenia z badań dotyczących kulturowych wzorów zadomowiania, w tym typowych scenariuszy procesu oswajania zamieszkanej lub zawłaszczonej przez człowieka przestrzeni, jej personalizacji i nacechowania emocjonalnymi więziami.

Migracje w poszukiwaniu pracy, bezrobocie, tymczasowość zamieszkania, tzw. dwumieszkaniowość oraz siedliska poza miastem, również konsumpcja przestrzeni na styku miasto – wieś to tylko niektóre czynniki wpływające współcześnie na proces zadomowienia. Ich zdiagnozowanie wymaga na tyle szerokiej perspektywy badawczej, by temat zadomowienia nie wyczerpywał się li tylko w spojrzeniu na zachowania społeczne i kulturowe przebiegające na terenie miasta, lecz by uwzględniał również obszary znajdujące się poza miastem, preferujące dziś inne wzory zadomawiania.

Oczekujemy, że rozważania uczestników konferencji będą się toczyć w obrębie trzech obszarów tematycznych:

1.      Zadomowienie jako rezultat kulturowych, pokoleniowych oraz indywidualnych strategii budowania znaczeń przestrzeni. Szczególnie interesują nas sposoby zadomawiania przestrzeni przez współczesnych nomadów, ludzi migrujących i bezdomnych. 

2.      Proces zadomowienia w sytuacjach zerwania i nieciągłości spowodowanych sytuacjami niecodziennymi (np. wojną, powodzią, huraganem, trzęsieniem ziemi, przeprowadzką, eksmisją, remontem, wprowadzką nowych / obcych lokatorów / użytkowników, także świętowaniem).

3.      Materialne środowisko człowieka a zadomowienie poprzez rzeczy (działanie rzeczy, życie przedmiotów i życie wśród przedmiotów, powiązania ludzi i rzeczy – rzeczy codziennego użytku, ale też przedmioty ze sfery sacrum oraz pamiątki, fotografie, zabawki itp.).

Celem konferencji jest zatem rozpoznanie nie tylko starych, ale głównie nowych aspektów i wymiarów zadomawiania, które albo nie zostały zauważone, albo nie zostały należycie wyeksponowane przez badaczy kultury, i w wyniku antropologicznego oglądu mogą zyskać nową perspektywę badawczą.

OPŁATY

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł i obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, publikacji, przerw kawowych, dwóch obiadów i bankietu.

Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy / jednostki delegujące. Faktury zostaną wystawione i opisane zgodnie z danymi płatnika, które zostaną umieszczone w formularzu.

 

PUBLIKACJA

Planujemy publikację tematyczną w kolejnym numerze czasopisma „Journal of Urban Ethnology” (10 punktów na liście ERIH) po pozytywnym zaopiniowaniu artykułów do druku i ocenie przez niezależnych recenzentów, zgodnie z zasadami stawianymi publikacjom naukowym: www.iaepan.edu.pl/journal.html


Opłata konferencyjna:

450 zł

Organizatorzy konferencji:

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk w Krakowie
Komisja Etnograficzna, Polska Akademia Umiejętności
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Opolski


zadomowianie@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Socjologia

Słowa kluczowe:

miasto, przestrzeń, kulturowe wzory zadomowiania

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2018-03-10 08:50:51