Konferencje naukowe 2018

 

Społeczne gospodarowanie - SHARING ECONOMY


-
Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wrocław, ul. Komandorska 118/120, (zobacz na mapie)

TEMATYKA KONFERENCJI

-Teoretyczne aspekty sharing economy (gospodarki współdzielenia, współpracy).
-Obszary sharing economy: kolaboratywna konsumpcja i produkcja, otwarta wiedza i edukacja, społecznościowe
usługi finansowe.
-Modele biznesowe w gospodarce współpracy.
-Rynek pracy w gospodarce kolaboratywnej
- Regulacja i deregulacja sharing economy.
-Czynniki i perspektywy rozwoju sharing economy.
-Innowacje społeczne w gospodarce współdzielenia (np.crowdfunding, usługi wzajemne, współużytkowanie, współkupowanie).


FORMA UCZESTNICTWA I OPŁATA

· Udział w konferencji bez referatu -100 zł
· Zgłoszenie referatu do publikacji bez udziału w konferencji - 550 zł
· Udział w konferencji z referatem, zgłoszonym do publikacji - 650 zł

 

PUBLIKACJE REFERATÓW

 

Referaty zgłoszone do publikacji i (0,5 ark.wyd.) przygotowane zgodnie z wymogami Wydawnictwa UE we Wrocławiu opublikowanymi na stronie
http://pracenaukowe.ue.wroc.pl (zakładka „Dla Autora”) oraz po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w
Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (do k. 2018 r.- 10pkt. MNiSW)

KALENDARIUM

· Zgłoszenia na konferencję wraz z podaniem formy uczestnictwa i tytułem referatu/publikacji, prosimy wysyłać do dnia 12.04.2018
drogą elektroniczną na adres: wroclaw@pte.pl
· Termin dokonania opłaty konferencyjnej upływa dnia 12.04.2018
· Termin przesłania referatu do wydawnictwa UE przez system SENIR upływa dnia 30.06.2018

Płatność należy dokonać przelewem na konto:

Numer rachunku: 49 1050 1575 1000 0090 3082 0501
Tytuł przelewu: Społeczne Gospodarowanie 2018 - IMIĘ_NAZWISKO - FORMA UCZESTNICTWA

Przykład: Społeczne Gospodarowanie 2018 - Jan Kowalski - udział w konferencji bez publikacji

 


Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska

KOMITET ORGANIZACYJNY

· dr Agnieszka Bukietyńska
· dr Mikołaj Klimczak
· dr Elżbieta Mirecka
· dr Katarzyna Przybyła

KONTAKT

e-mail: wroclaw@pte.pl
telefon: 607 999 640


Opłata konferencyjna:

100 zł/550 zł/650 zł

Organizatorzy konferencji:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział Wrocław
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Grażyna Wrzeszcz-Kamińska
KOMITET ORGANIZACYJNY· dr Agnieszka Bukietyńska
· dr Mikołaj Klimczak
· dr Elżbieta Mirecka
· dr Katarzyna Przybyła


kontakt@domekonomisty.wroclaw.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Organizacja i Zarządznie

Słowa kluczowe:

zarządzanie, społeczne, ekonomia, economy, gospodarowanie, sharing, rozdawnictwo

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.pte.wroclaw.pl/

Aktualizacja:  2018-03-12