Konferencje naukowe 2018

 

Między książką a e-książką


-
Sala Rady Wydziału, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a (zobacz na mapie)

Wpływ kultury cyfrowej na książkę to jeden z głównych tematów dzisiejszej humanistyki. Symptomy tego procesu, opisywanego na bieżąco przez przedstawicieli różnych dyscyplin i szkół badawczych, dostrzegalne są wyraźnie także na gruncie współczesnego edytorstwa, które żywo reaguje na zmiany we współczesnym paradygmacie kultury. Nowe technologie, eksperymentalne formy elektroniczne, przemiany literatury artystycznej i użytkowej, wreszcie zmiany w rynku wydawniczym – wszystko to skłania do refleksji na temat zadań i wyzwań, przed jakimi staje dzisiejsze edytorstwo.

Zapraszamy po raz kolejny do podjęcia różnych wątków tej refleksji w ramach interdyscyplinarnej konferencji naukowej. Interesować nas będą zarówno rozważania nad metodami i perspektywami tradycyjnego edytorstwa, jak też jego transformacje w przestrzeni cyfrowej, rządzącej się odmiennymi i wciąż jeszcze dalekimi od krystalizacji zasadami. Z tego względu szczególnie istotna wydaje się nam przestrzeń „pomiędzy”, w której spotykają się oraz przenikają się różne, niekiedy sprzeczne tendencje i procesy.

Tematykę konferencji chcielibyśmy przedstawić jako „otwarty” katalog problemów:

- problemy metodologiczne współczesnego edytorstwa;
- „epoka późnego druku" w Polsce;
- jak w XXI wieku wydawać „klasykę”?;
- współczesne edycje cyfrowe;
- nowe media i technologie cyfrowe w warsztacie edytora;
- remediacja i jej konsekwencje dla edytorstwa;
- współczesna książka artystyczna;
- „kultura książki” i jej perspektywy;
- literatura popularna, twórczośc fanowska i cyfrowa dystrybucja książki elektronicznej
- rynek książki i współczesny marketing wydawniczy;
- e-publikacje.

Zaplanowana w ten sposób problematyka konferencji pomyślana została jako szansa na wykorzystanie bogatego instrumentarium metodologicznego, stwarzającego możliwość uzyskania oryginalnych wyników badawczych. Otwierająca przestrzeń do dyskusji zarówno dla doświadczonych badaczy, jak i dla reprezentantów młodego pokolenia.

Prosimy o zgłaszanie udziału w konferencji z tytułem referatu i krótkim abstraktem (do 2 tys. znaków) do 31 maja 2018 r. na adres: skn.polonistow@umcs.pl.

Przewidujemy publikację zakwalifikowanych do druku tekstów w postaci osobnego recenzowanego wydawnictwa książkowego. Planowana opłata konferencyjna: 200 złotych.


Opłata konferencyjna:

200 zł

Organizatorzy konferencji:

Studenckie Koło Naukowe Polonistów


skn.polonistow@umcs.pl

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo

Słowa kluczowe:

edytorstwo, e-książka, e-book, ksiażka

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.umcs.pl/pl/kolopolonistow.htm

Aktualizacja:  2018-03-12 18:44:50