Konferencje naukowe 2018

 

POLSKA ZNIEWOLONA I NIEPODLEGŁA W MALARSTWIE XIX I XX WIEKU


-
Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wydział Humanistyczny

Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych

Zakład Historii Sztuki i Kultury

 

Z  A  P  R  A  S  Z  A  J  Ą 

do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

POLSKA ZNIEWOLONA I NIEPODLEGŁA W MALARSTWIE XIX I XX WIEKU

organizowanej w dniach 27-28 września 2018 r. w Bydgoszczy

100 rocznica odzyskania niepodległości to okazja do pogłębionej historycznej refleksji. Proponujemy skoncentrowanie uwagi na obrazach Polski zniewolonej i odrodzonej utrwalonych w malarstwie. Taka retrospekcja ujawni skalę zaangażowania malarstwa polskiego w dokumentowanie losów upokorzonego narodu pozbawionego państwa, rolę tej dziedziny sztuki w kultywowaniu tradycji i krzewieniu „ducha polskiego”, a w odrodzonej już Rzeczypospolitej – jej wkład w kształtowanie i promowanie wzorców nowoczesnego państwa oraz odbudowę więzi społeczno-kulturowych porozrywanych granicami zaborów.

Zważywszy, że w zasobach malarstwa polskiego XIX i XX w. znajdują się dzieła budujące martyrologiczną narrację oraz przedstawienia symboliczne i alegoryczne – jak to sformułowała Maria Janion – sakralizujące ojczyznę, oczekujemy, że konferencyjna debata obejmie także te sfery. W polu widzenia powinny znaleźć się również tematy czerpiące z polskich dziejów, będących w romantycznej optyce Seweryna Goszczyńskiego „poematem czynów na wzniosłej myśli osnutym”.

Diagnoza celów i funkcji XIX-XX w. malarstwa polskiego implikuje, co oczywiste, problematykę ikonografii i artystycznych środków wyrazu. Skłaniać też musi do spojrzenia na malarstwo polskie z perspektywy sztuki europejskiej, zarówno tej związanej z progresywnym nurtem przemian (zmierzających do narodzin awangardy) jak i tej wyrastającej z wyzwoleńczych dążeń narodów poszukujących wzorców tożsamości i po Wielkiej Wojnie wybijających się na niepodległość.  

 Do szerokiej, naukowej debaty zapraszamy reprezentantów różnych środowisk akademickich i dyscyplin, a szczególnie: historyków i krytyków sztuki, muzealników, kulturoznawców i konserwatorów malarstwa.

Sekretarzami Konferencji są: dr Barbara Gawęcka i dr Agnieszka Wysocka.

Propozycję referatu wraz z jednostronicowym streszczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (w załączeniu) prosimy przesłać do 11 maja 2018 r. na adres: malarstwo.niepodlegla@wp.pl                                                    

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł.

Zgromadzone środki pokryją bezpośrednie koszty organizacyjne oraz przygotowanie materiałów do publikacji. Dojazd do Bydgoszczy i zakwaterowanie uczestnicy pokryją we własnym zakresie.

 

                                                                       W imieniu organizatorów

 

prof. UKW dr hab. Aleksander Jankowski

dr Barbara Gawęcka

dr Agnieszka Wysocka

                                                                 


Opłata konferencyjna:

400 zł

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Humanistyczny Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Zakład Historii Sztuki i Kultury


malarstwo.niepodlegla@wp.pl

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2018-03-20 18:14:15