Konferencje naukowe 2018

 

JĘZYKI, KULTURY I LITERATURY SŁOWIAŃSKIE WOBEC SWEGO CZASU HISTORYCZNEGO


-
Uniwersytet Zielonogórski
Zielona Góra, Wojska Polskiego 69 (zobacz na mapie)

ZMIANA TERMINU KONFERENCJI!

INSTYTUT  NEOFILOLOGII Uniwersytetu Zielonogórskiego

ma zaszczyt zaprosić do udziału w XIX Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej "JĘZYKI, KULTURY I LITERATURY SŁOWIAŃSKIE WOBEC SWEGO CZASU HISTORYCZNEGO", która odbędzie się w dniach 25-26 września 2018 roku.

 Tematyka Konferencji:

Sekcja I - Kontekst historyczny i kulturowy w literaturach słowiańskich

Sekcja  II  -  Języki słowiańskie: aktualne problemy współczesnej lingwistyki

Językami roboczymi Konferencji są: wystąpienia: polski, rosyjski, białoruski, ukraiński (teksty do druku: język polski i rosyjski).

Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 min. – obrady plenarne i 15 min. – wystąpienia w sekcjach.

 Zgłoszenia (na załączonym druku) prosimy przesyłać do dnia 30 czerwca 2018 r. na adres:

Instytut Neofilologii

Uniwersytet Zielonogórski

al. Wojska Polskiego 71a

65-762 Zielona Góra

lub pocztą elektroniczną: jkl2018@wp.pl

Zapytania dotyczące Konferencji prosimy kierować na adres email: agalaz@wp.pl(dr Agnieszka Łazar).

Koszt przejazdu, wyżywienia i noclegów ponoszą uczestnicy Konferencji lub ich uczelnie macierzyste. Uczestnicy sami rezerwują miejsca noclegowe (wykaz hoteli w Zielonej Górze zostanie przesłany uczestnikom po nadesłaniu zgłoszenia udziału w Konferencji).

Opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł należy wpłacić na konto (numer konta oraz termin zostaną podane w kolejnym piśmie informacyjnym).

Z opłaty konferencyjnej zostaną pokryte koszty organizacyjne, druk recenzowanej monografii, przerwy kawowe oraz uroczysta kolacja w pierwszym dniu Konferencji. Koszty dojazdu i noclegów ponoszą jednostki delegujące lub sami uczestnicy.

Przewidujemy publikację prac uczestników Konferencji (po pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzenta). W związku z tym prosimy o przygotowanie tekstów w formie artykułów o objętości do połowy arkusza wydawniczego (20 000 znaków ze spacjami) z przypisami oraz streszczeniem i 5 słowami kluczowymi w języku angielskim.

Ponadto w programie Konferencji (dla osób chętnych) 26.09.2018 przewidujemy wyjazd do Berlina (koszt: 100 zł za osobę. Cena zawiera transport w obie strony. Pozostałe wydatki uczestnicy ponoszą we własnym zakresie).

Dalsze szczegóły organizacyjne oraz instrukcję wydawniczą przekażemy w terminie późniejszym, po otrzymaniu deklaracji uczestnictwa.

Zapraszamy do udziału w Konferencji.

Łączymy wyrazy szacunku i pozdrowienia

 Komitet Organizacyjny

dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ

dr Nel Bielniak

dr Agnieszka Łazar

dr Aleksandra Urban-Podolan                                                              

            

 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W XIX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI SLAWISTYCZNEJ

„Języki, kultury i literatury słowiańskie wobec swego czasu historycznego”

(Zielona Góra, 25-26 czerwca 2018 r.)

 

1.       Imię i nazwisko, stopień naukowy

……………………………………………………………………………………………………………

2.       Miejsce pracy: nazwa, adres, telefon

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3.       Dane do faktury: nazwa instytucji, pełny adres, NIP

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4.       Adres prywatny, telefon, e-mail

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

5.       Adres do korespondencji:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

6.       Temat referatu:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

7.       Sekcja:

Sekcja I - Kontekst historyczny i kulturowy w literaturach słowiańskich

Sekcja II - Języki słowiańskie: aktualne problemy współczesnej lingwistyki

8.       

Czy wyraża Pani/Pan chęć uczestnictwa w uroczystej kolacji pierwszego dnia konferencji? …………………………………………………………………………………

Rodzaj posiłku (mięsny / wegetariański): …………………………………………….

9.       

Czy wyraża Pani/Pan chęć uczestnictwa w wyjeździe do Berlina? ……………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………

/data/

 

………………………………

/podpis/

 

* Ankietę prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami i przesłać na adres pocztowy lub 

e-mail: jkl2018@wp.pl  jako plik z rozszerzeniem .doc


Opłata konferencyjna:

400 zł (+100 zł Wycieczka do Berlina - dla chętnych)

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet ZielonogórskiWydział HumanistycznyInstytut Neofilologii


jkl2018@wp.pl

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

językoznawstwo, Rosja, Ukraina, Słowiańszczyzna, kulturoznawstwo, Białoruś, literaturoznawstwo, wschodniosłowiański

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu: