Konferencje naukowe 2018

 

FIGURY SWOJSKOŚCI I OBCOŚCI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA W LITERATURZE I KULTURZE POPULARNEJ KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH


-
Uniwersytet Zielonogórski
Zielona Góra, Wojska Polskiego 69 (zobacz na mapie)

Tematyka prezentowanych referatów powinna skupiać się wokół następujących zagadnień:

·        Wyznaczniki i granice swojskości

·        Mechanizmy tożsamości kulturowej obecne w tekstach kultury popularnej

·        Rodzima tradycja w literaturze i kulturze popularnej

·        Figury obcości i obcego

·        Stereotypy kulturowe obcego oraz swojego

·        Historyczne i polityczne perspektywy swojskości i obcości

·        Historie alternatywne i renarracje historii

·        Modele tradycji w literaturze i kulturze popularnej

·        Estetyczne uwarunkowania figur swojskości i obcości

·        Literackie funkcje figur swojskości i obcości

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa (wypełniony formularz elektroniczny znajdujący się na stronie internetowej konferencji) wraz z abstraktami w języku polskim i angielskim (osoby reprezentujące ośrodki polskie) lub angielskim (osoby spoza Polski) do 11 czerwca 2018 roku na adres: slavpoplit@gmail.com. Maksymalna objętość abstraktu nie powinna przekraczać pół strony znormalizowanego wydruku w formacie A4. Informację o przyjęciu wystąpienia do programu obrad prześlemy do 28 czerwca 2018 roku.

Pozostałe informacje dostępne są na stronie konferencji

http://slavpoplit.strikingly.com/

 


Opłata konferencyjna:

250 PLN/ 60 EURO

Organizatorzy konferencji:

Kierownik naukowy Konferencji:dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ Kierownik organizacyjny Konferencji: dr Katarzyna Grabias – Banaszewska mail: slavpoplit@gmail.com Kierownik sekcji południowosłowiańskiej: prof. Dejan Ajdacic mail: dejajd@gmail.com Kierownik sekcji wschodniosłowiańskiej: doc. Tatiana Haider mail: literatura0najnowsza@gmail.com Kierownik sekcji zachodniosłowiańskiej: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ mail: r.sapenkoc@ifil.uz.zgora.pl


slavpoplit@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne

Słowa kluczowe:

Literatura i kultura popularna krajów słowiańskich

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://slavpoplit.strikingly.com/

Aktualizacja:  2018-04-04