Konferencje naukowe 2018

 

IV Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i Odporność Psychiczna


-
Instytut Psychologii Stosowanej UJ
Kraków, ul. Łojasiewicza 4 (zobacz na mapie)

IV Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i Odporność Psychiczna jest okazją do wzajemnego inspirowania się i spotkań profesjonalistów z obszaru różnych dziedzin i dyscyplin, a głównie psychologii, medycyny, pedagogiki, filozofii oraz socjologii. Konferencja stanowi platformę integracji środowiska: kadry akademickiej i psychologów praktyków, doktorantów i studentów. 

Celem naukowym konferencji jest prezentacja rozważań teoretycznych oraz wyników badań empirycznych w zakresie szeroko rozumianej problematyki wartości w odniesieniu do odporności psychicznej, zdrowia i zmagania się z chorobą oraz niepełnosprawnością. 

Biorąc pod uwagę temat konferencji proponujemy uwzględnienie w referatach następującej problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu aksjologicznego:

• rozwój i wychowanie a zdrowie dzieci i młodzieży (norma i patologia);

• rodzina i szkoła;

• kontekst rodzinny i transgeneracyjny przekaz wartości;

• szkoła jako organizacja w procesie przemian;

• organizacje a troska o zdrowie pracowników;

• hierarchia wartości jednostki a stan zdrowia;

• radzenie sobie ze stresem a zdrowie;

• współczesne zagrożenia (szczególnie dylematy moralne), jako źródło zagrożenia dla zdrowia psychicznego człowieka;

• wspomaganie osób niepełnosprawnych i rehabilitacja;

• promocja zdrowia i prewencja choroby.

Podczas konferencji planowane są wykłady planarne z udziałem gości krajowych i zagranicznych, sesje tematyczne oraz plakatowe i warsztaty. 


Opłata konferencyjna:

od 150 zł

Organizatorzy konferencji:

Zakład Psychologii Rozwoju i Zdrowia Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


resilience.conf@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Pedagogika, Psychologia, Medycyna Kliniczna Niezabiegowa, Pielęgniarstwo, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

edukacja, rehabilitacja, promocja zdrowia, zdrowie, odporność psychiczna, medycyna, socjologia, resilience

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://resilience-conf.wzks.uj.edu.pl/

Aktualizacja:  2018-03-28