Konferencje naukowe 2018

 

Społeczeństwo a płeć


-
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź, Rewolucji 1905 roku 41 (zobacz na mapie)

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję "Społeczeństwo a płeć". Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i refleksji naukowców, badaczy, a także praktyków z różnych dziedzin nauki i obszarów życia społecznego zajmujących się kulturowymi koncepcjami płci oraz ich wpływem na funkcjonowanie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie.

Zaproszenie na konferencję kierujemy do badaczek i badaczy reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne oraz wszystkich osób zainteresowanych wskazaną problematyką.

Proponowany zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

· Socjalizacja płciowa

· Przemiany ról kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia społecznego

· Płeć kulturowa a wygląd i ciało

· Płeć kulturowa a zdrowie i sport

· Płeć kulturowa i seksualność

· Płeć kulturowa a gospodarka

· Płeć kulturowa a polityka

· Płeć kulturowa a religia

· Równość i nierówności płci

· Gender w edukacji

· Genderowe ruchy społeczne

· Gender w badaniach społecznych

Szczegółowy opis konferencji znajduje się na stronie  socgender.uni.lodz.pl w zakładce "konferencje"


Opłata konferencyjna:

450 PLN

Organizatorzy konferencji:

Zakład Socjologii Płci i Ruchów Społecznych Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 39/41 p. C135
tel.: 42 635 40 77, e-mail: socgender@uni.lodz.pl  


socgender@uni.lodz.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Kulturoznawstwo, Ekonomia, Organizacja i Zarządznie, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

kobiety, gender, kobiecość, płeć, męskość, mężczyźni

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu: