Konferencje naukowe 2018

 

Geopolityka, przestrzeń, własność


-
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3; Nowy Świat 72 (zobacz na mapie)

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami należy kierować do 31 maja 2018 r. na adres sekretarza konferencji mgr Patryka Danielewiczapatrykdanielewicz@icloud.com

 

Polityczna przestrzeń nie stanowi jedynie realnego czy wyimaginowanego terytorium politycznego – jest to konstrukcja nakładająca się na konkretną ziemię oraz mieszkających na niej ludzi. Filozofia odwołuje się tu z jednej strony do ogólnych normatywno-teoretycznych koncepcji przestrzeni, buduje wizje dobrego ustroju, obywatela itp., z drugiej zaś – dotyka konkretnego tu i teraz, które nasycają teoretyczne konstrukcje emocjami. Celem konferencji jest przedstawienie filozoficznych interpretacji i historycznych form, w jakich pojawiała się przestrzeń polityczna. Dodatkowym elementem jest tu koncepcja własności, która poprzez prawo uzyskała swoją realność. Filozofia polityki wprowadza zaś własne narracje, ujmując własność jako nabytą prawomocnie lub nieprawomocnie. 

Sugerowane propozycje obszarów tematycznych

- prawomocne zawłaszczenie ziemi i efektów pracy własnych rąk 

- ekwiwalentna wymiana                                              

- dziedziczenie (ius sanguinis), typy dziedziczenia

- podboje oraz imperializm

- współwłasność, solidarność

- polityka jako władza nad przestrzenią i mieszkańcami,

- koncepcja terytorium

- ograniczenie prawa własności (problemy ekologiczne)

Napisane na podstawie wystąpień artykuły, które przejdą procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w kolejnym numerze czasopisma naukowego Civitas. Studia z filozofii polityki. 

Osoby, które nie wygłoszą referatu na konferencji będą mogły również opublikować artykuł w czasopiśmie Civitas. Studia z filozofii polityki. W takim wypadku tekst należy przesłać na adres szymonbrodka@gmail.com. Wszystkie teksty będą recenzowane w oparciu o procedurę double-blind review. Wytyczne dotyczące formatowania tekstu są dostępne pod adresem: http://www.civitas.waw.pl/instrukcja.htm

 

Komitet naukowy konferencji:Prof. dr hab. Barbara Markiewicz, dr hab. Nina Gładziuk, prof. PAN (Kierownik Zakładu Filozofii Polityki w Instytucie Studiów Politycznych PAN), dr hab. Agnieszka Nogal, prof. UW, dr hab. Rafał Wonicki, dr Magdalena Gawin.

Komitet organizacyjny konferencji: mgr Patryk Danielewicz, mgr Michał Rzeczycki, mgr Maciej Sławiński, mgr Katarzyna Szymala.

Sekretarz konferencjimgr Patryk Danielewicz.


Organizatorzy konferencji:

Komitet naukowy konferencji:Prof. dr hab. Barbara Markiewicz, dr hab. Nina Gładziuk, prof. PAN (Kierownik Zakładu Filozofii Polityki w Instytucie Studiów Politycznych PAN), dr hab. Agnieszka Nogal, prof. UW, dr hab. Rafał Wonicki, dr Magdalena Gawin.Komitet organizacyjny konferencji: mgr Patryk Danielewicz, mgr Michał Rzeczycki, mgr Maciej Sławiński, mgr Katarzyna Szymala.Sekretarz konferencjimgr Patryk Danielewicz.


patrykdanielewicz@icloud.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Politologia

Słowa kluczowe:

przestrzeń, terytorium, ekologia, geopolityka, własność

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2018-04-04 12:53:56