Konferencje naukowe 2018

 

Współczesne polskie dziedzictwo kulturowe na Kresach północno-wschodnich


-
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, ul. Al. Racławickie 14 , 20-950 Lublin (zobacz na mapie)

Pojęcie Kresów mocno zakorzenione jest w kulturze polskiej. Ma ono
znaczenie nie tylko przestrzenne, lecz także czasowe – jako kres istnienia
naszej narodowej tożsamości na ziemiach, które znalazły się poza granicami
Polski. Pod wpływem depolonizacyjnej polityki zaborców oraz oddziaływania
zamieszkałych tam narodowości kultura polska stopniowo traciła tam swoją
pozycję i siłę, choć nigdy nie została wykorzeniona, a niekiedy mocno wrosła
w lokalne tradycje, obyczaje i wzorce. Dziedzictwo ziem północno-wschodnich
II Rzeczpospolitej weszło też na trwale do polskiej świadomości narodowej
uzyskując wieki potencjał sentymentalny i mitologiczny, a mieszanina kultur
i religii uczyniła z tych ziem tereny unikatowe w skali całej Europy.
Celem konferencji jest wydobycie ważnych dla współczesności polskich
wątków kulturowych związanych z tym obszarem. Do udziału zapraszamy
specjalistów z różnych dziedzin, w tym zwłaszcza literaturoznawców,
kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, politologów, filmoznawców,
socjologów, religioznawców… Refleksją chcielibyśmy objąć m.in. następujące
obszary badawcze w odniesieniu do wspomnianych ziem:
obraz Kresów w dziełach twórców niepodległej Polski
postaci oraz instytucje zasłużone dla utrwalania kultury polskiej
inicjatywy naukowe i edukacyjne promujące polskie dziedzictwo kresowe
relacje narodowościowe i obecna sytuacja polskiej mniejszości narodowej

Główne obrady przewidziane są 4-5 września w Brześciu na Białorusi.

W planie są też wizyty w Białowieży i w Grodnie. Lublin będzie miejscem wyjazdu i powrotu. Koszt uczestnictwa wynosi 1450 zł i obejmuje przejazd autokarem, opiekę pilota, ubezpieczenie, wyżywienie, zakwaterowanie i druk pozytywnie
zrecenzowanych artykułów. Istnieje możliwość wyjazdu dla osób towarzyszących lub zainteresowanych tematyką konferencji. Zgłoszenia wraz  z abstraktem
referatu przyjmowane są do 30 czerwca 2018 na adres rzajac@kul.pl. Do 7 lipca
2018 należy uiścić opłatę konferencyjną na konto Stowarzyszenia Inicjatyw
Naukowych w Lublinie.

Plan wyjazdu  oraz szczególowe informacje znajdują się na stronie konferencji.  


Opłata konferencyjna:

1450 zł

Organizatorzy konferencji:

Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL, Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych 


rzajac@kul.pl

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Religioznawstwo, Politologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

Kresy, kultura polska, Historia Polski, polityka narodowościowa

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.kul.pl/kresy

Aktualizacja:  2018-04-08