Konferencje naukowe 2018

 

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Różne twarze wykluczenia"


-
Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki
Łódź, ul. Pomorska 46/48. (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Różne twarze wykluczenia”.  Celem konferencji jest umożliwienie polskim i zagranicznym badaczom oraz praktykom pracującym z osobami i grupami znajdującymi się z wielu powodów na marginesie życia społecznego wzięcia udziału w interdyscyplinarnej dyskusji na temat różnych wymiarów wykluczenia.  

Mamy jednocześnie nadzieję, że ta wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń odnośnie filozoficznych, historycznych i społeczno–kulturowych aspektów marginalizacji pozwoli naintegrację środowiska naukowców i praktyków oraz stanie się przyczynkiem podejmowania interdyscyplinarnej współpracy w zakresie badań nad problematyką wykluczenia.  

Warto zaznaczyć, że zgłoszone przez Państwa artykuły naukowe – po uzyskaniu pozytywnej recenzji – będą miały szansę ukazać się w punktowanym czasopiśmie naukowym.  

Więcej informacji znajdą Państwo na naszym fanpage’u: https://www.facebook.com/knd.wnow.ul/   

Komitet Naukowy Konferencji: 

 • prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski 
 • prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak–Zając 
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Łukowski 
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Chodkiewicz 
 • prof. nadzw. dr hab. Alina Wróbel 
 • dr hab. Renata Szczepanik   

Komitet Organizacyjny Konferencji: 

 • mgr Agata Marciniak – Przewodnicząca  
 • mgr Katarzyna Okólska – Wiceprzewodnicząca 
 • mgr Sylwia Renosik – Wiceprzewodnicząca 
 • mgr Monika Kamieńska – Sekretarz 


Ustalenia organizacyjne 

 • Zgłoszenia udziału należy dokonać do 20.05.2018 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://goo.gl/forms/qayLzGENCLBREcOk1  
 • Abstrakty należy przygotować w języku polskim lub angielskim (nie więcej niż 150 słów). 
 • Udział w konferencji jest bezpłatny
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom noclegów. Proponowana baza noclegowa znajduje się na stronie internetowej Konferencji.  
 • Czas trwania wystąpień: 20 minut
 • Program konferencji zostanie przesłany na początku 06. 2018 r.

Opłata konferencyjna:

bezpłatny

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ


knd.wnow.ul@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Teologia, Ekonomia, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

wykluczenie, człowiek, nauki społeczne, nauki humanistyczne, interdyscyplinarny, marginalizacja

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://www.facebook.com/knd.wnow.ul/

Aktualizacja:  2018-05-21