Konferencje naukowe 2018

 

Odzyskana Niepodległość w perspektywie mikrohistorycznej.


-
Kraków

Szanowni Państwo!

W listopadzie bieżącego roku będziemy świętowali setną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Będzie to wydarzenie niezwykłe, silnie oddziałujące na naszą rzeczywistość. 11 listopada, cały ciąg różnorodnych wydarzeń poprzedzających tę symboliczną datę, a także efekty odrodzenia się państwa polskiego wymagają nieustannych i coraz to nowych badań. Mamy nadzieję, że tegoroczna rocznica stała się inspiracją dla kolejnych badaczy, zwłaszcza studentów i doktorantów, a w październiku będzie impulsem do wspólnej dyskusji. W związku z nią, Koło Naukowe Histryków Studentów UJ wspólnie z Instytutem Historii UJ i Instytutem Historii PAU ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję “Oblicza Niepodległej – Państwo i Społeczeństwo. W 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej”, która odbędzie się w dniach 24-26 X 2018r.w Krakowie. Podczas jej trwania pierwszy dzień zostanie oddany do dyspozycji studentom i doktorantom, którzy będą mogli zająć się zagadnieniami związanymi z podtytułem konferencji - “Odzyskana Niepodległość w perspektywie mikrohistorycznej”. Liczymy na owocną dyskusję po każdym z paneli, zaś poziom merytoryczny będzie nadzorowany przez pracowników naukowych prowadzących poszczególne dyskusje. 
Śmiało można zaryzykować tezę, że bez szarych jednostek – Legionistów, Polaków służących w państwach zaborczych, społeczników, lokalnych działaczy politycznych, księży, mieszkańców miast i wsi nie byłoby odzyskanej Niepodległości. Podczas pierwszego dnia konferencji chcielibyśmy położyć nacisk właśnie na mikrohistorię, o której często zapominamy mając w perspektywie doniosłe wydarzenia polityczne związane z datą 11 listopada. Czekamy zatem na Państwa zgłoszenia, które będą traktowały o temacie mikrohistorii, wpisanej w odzyskanie Niepodległości przez Polskę w 1918r. Z racji różnorodności tematyki nie prezentujemy tutaj proponowanych zagadnień. Liczymy na Państwa propozycje.
Na zgłoszenia czekamy do 15 lipca 2018r. Poniżej link do formularza:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer2CcnZQsTAdts36XAipmL3i1-62WYFvHD0iBs7HIfsZbKCQ/viewform?c=0&w=1
Po konferencji planowane jest wydanie wspólnej studencko – profesorskiej publikacji, w której zostaną zamieszczone wyniki Państwa badań.
Opiekunem konferencji jest dr hab. Janusz Mierzwa.

Serdecznie zapraszamy na wszystkie trzy dni obrad: pierwszy studencko – doktorancki i dwa profesorskie!


Opłata konferencyjna:

50 zł

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Historyków Studentów UJ


knhsuj1892@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia

Słowa kluczowe:

Polska, niepodległość, historia, 1918

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://www.facebook.com/events/1746325942100103/

Aktualizacja:  2018-04-17 09:33:17