Konferencje naukowe 2018

 

TechSpo’18: Władza algorytmów?


-
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Kraków, al.Mickiewicza 30 (zobacz na mapie)

Konferencja TechSpo staje się cyklicznym forum debaty wokół najbardziej aktualnych
i istotnych zjawisk społeczno-kulturowych. Wymaga to stworzenia przestrzeni otwartej
na zróżnicowane poglądy i ujęcia, a także obecności przedstawicieli różnych dyscyplin
naukowych oraz świata biznesu.
Dlatego zapraszamy do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:
• algorytmizacja:
- i jej konsekwencje prawne, społeczne, kulturowe oraz etyczne,
- algorytmy w mediach społecznościowych (m.in. problem bańki
informacyjnej, homofilii, wpływu na zachowanie użytkownika),
- przemysły medialne w dobie władzy algorytmów,
- przemiany rynku pracy a algorytmizacja (m.in. robot journalism,
- zbędni ludzie”, autonomiczne systemy marketingowe),
• VR, AR, rzeczywistość hybrydowa,
• affective computing,
• interakcja człowiek-maszyna, inteligentne boty,
• grywalizacja i serious games,
• quantified self,
• projektowanie i badanie User Experience,
• interfejsy multimodalne,
• nie-ludzka kultura (sztuka, muzyka, literatura wytwarzane przez
nie-ludzkich autorów),
- biohacking,
- boty i komunikacja zapośredniczona,
- implementacja problematyki społecznej w sztucznej inteligencji,
Wymienione powyżej zjawiska jedynie sygnalizują obszary tematyczne, jakie chcielibyśmy
poruszyć w ramach prowadzonych dyskusji. Lista ma charakter otwarty, więc zachęcamy
do nadsyłania zróżnicowanych propozycji tematów wystąpień.
Liczymy na propozycje Państwa wystąpień z zakresu:
• humanistyki cyfrowej,
• software studies,
• STS (science and technology studies),
• informatyki społecznej,
• pokrewnych działów badań na styku nauk humanistycznych i społecznych
oraz nauk technicznych.

Czekamy na propozycje Państwa wystąpień w formie: • referatu (czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 minut), • posteru, • prezentacji praktycznej w przestrzeni ekspozycyjnej, • warsztatu. Zgłoszenia prosimy nadsyłać w formie abstraktów (1600-2000 znaków wraz ze spacjami oraz wykaz bibliografii). Mile widziane propozycje wystąpień interdyscyplinarnych zespołów w formie referat-koreferat.

REJESTRACJA PRZEZ FORMULARZ podany na stronie www konferencji: techspo.agh.edu.pl.


Opłata konferencyjna:

350 złotych (dla pracowników naukowych); 200 zł (dla studentów)

Organizatorzy konferencji:

Wydział Humanistyczny AGH


techspo@agh.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Socjologia, Informatyka Teoretyczna

Słowa kluczowe:

media, gry, przyszłość, technologie, algorytm, fake news, algorytmizacja

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://techspo.agh.edu.pl

Aktualizacja:  2018-04-18