Konferencje naukowe 2018

 

PRZEDSIĘBIORSTWO XXI WIEKU - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY ZARZĄDZANIA


-
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Katowice, ul. Bogucicka 5 (zobacz na mapie)

W ramach Konferencji planuje się prezentację poglądów oraz wymianę doświadczeń z prac badawczych dotyczących szeroko rozumianego zarządzania przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań, przed którymi  stoją korporacje XXI wieku. Zakres tematyczny konferencji koncentruje się w trzech obszarach:

  • zarządzanie przedsiębiorstwem - wiedza, technologia, relacje międzyorganizacyjne i governance w procesie budowania przewagi konkurencyjnej
  • finanse współczesnego przedsiębiorstwa
  • przedsiębiorstwo a wartość: tworzenie i przechwytywanie z perspektywy nowych modeli biznesowych

Pozytywnie zrecenzowane opracowania naukowe nadesłane na Konferencję zostaną opublikowane w jednej z dwóch publikacji (o formie publikacji decyduje poziom naukowy nadesłanego referatu):

  • "Studiach Ekonomicznych" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (tzw. zeszyty naukowe), otrzymując punkty według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (według ostatniego rozporządzenia jest to 10 pkt.),
  • w monografii wydanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Opłata konferencyjna:

500 zł

Organizatorzy konferencji:

Katedra Zarzązdania PrzedsiębiorstwemWydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach


zzp@ue.katowice.pl

Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie

Słowa kluczowe:

zarządzanie, finanse, ekonomia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu: