Konferencje naukowe 2018

 

III Kongres Edukacji Medialnej


-
Gdańsk-Gdynia

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych entuzjaści technologii spoglądali na wyszukiwarki jako na nadzwyczajną demokratyzację Internetu. Umożliwiały one twórcom treści z całego świata docierać do rozległej publiczności. Web 2.0 obiecał jednak jeszcze większą „demokratyzację” poprzez tworzenie się społeczności wirtualnych. Ale najnowsza historia rozwoju branży technologicznej i kultury cyfrowej przynosi inny - nawet przeciwny - efekt. Siła, która spowodowała przejrzystość i współpracę w chaotycznym świecie online, pociąga za sobą nieuczciwą konkurencję, zabieganie o uwagę klienta oraz zmieniające się jak w kalejdoskopie zniekształcenia rzeczywistości. Ramesh Srinivasan i Adam Fish w książce zatytułowanej „After the Internet” zauważają, że internet przestał być miejscem, w którym mamy do czynienia z rozproszoną komunikacją, a stał się przestrzenią, wykorzystywaną przez tych, którzy zarządzają i manipulują cyfrową infrastrukturą, najczęściej przedsiębiorstwa z branży technologicznej oraz rządy. W podobnym tonie o współczesnym Internecie wypowiada się jeden z jego współtwórców – Tim Berners-Lee – który twierdzi, że na naszych oczach Sieć – m.in. za sprawą inteligentnych algorytmów – przekształca się z przestrzeni stworzonej pierwotnie jako otwarta platforma służąca do wymiany myśli, dyskusji i współpracy w pole walki o władzę.

Niniejszy III Kongres Edukacji Medialnej chcemy poświęcić niezwykle aktualnemu i ważnemu zagadnieniu, czyli roli nowych technologii (oraz branży technologicznej) w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Jednym z ważnych zadań stojących obecnie przed edukacją medialną jest zwrócenie uwagi na paradoks nowych technologii: z jednej strony sprzyjają demokratyzacji i pluralizacji, zaś z drugiej za sprawą zaawansowanych i nowoczesnych komputerowych technik obliczeniowych stają się narzędziem inwigilacji oraz manipulacji.
Zachęcamy Państwa do refleksji nad następującymi zagadnieniami:

• rola edukacji medialnej wobec postępującej algorytmizacji oraz technologizacji,
• nowe technologie jako narzędzia kontroli społecznej i politycznej,
• trolling internetowy, hejting, mowa nienawiści w mediach społecznościowych,
• formy manipulacji i dezinformacji online, w tym propaganda komputacyjna,
• obrona przed fake news,
• działania edukacji medialnej na rzecz budowania solidarnego i demokratycznego społeczeństwa,
• programowanie - nowe umiejętności obywatelskie?
• korzystanie z technologii na rzecz społeczności lokalnych,
• narzędzia mobilne - platformy aktywności społecznej,
• edukacja interaktywna - nowe pokolenia, nowe interfejsy komunikowania,
• (cyfrowa) edukacja kulturalna - nowe narzędzia i metody.


Strona Kongresu: http://kongres2018.ptem.org.pl/


Opłata konferencyjna:

100 - 400 zł (w zależności od opcji)

Organizatorzy konferencji:

Polskie Towarzystwo Edukacji MedialnejPracownia Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki UG


KongresEdukacjiMedialnej@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Informatyka Teoretyczna

Słowa kluczowe:

media, edukacja medialna, technologie, Kompetencje cyfrowe, sztuka cyfrowa

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://kongres2018.ptem.org.pl/

Aktualizacja:  2018-04-20 11:21:01