Konferencje naukowe 2018

 

Tygiel Narodów – Zmienne oblicze Stanów Zjednoczonych Ameryki na przestrzeni wieków.


-
AMERICAN CORNER WROCŁAW
Wrocław, RYNEK 58 (zobacz na mapie)

Koło Naukowe Amerykanistów GOING WEST zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Tygiel Narodów – Zmienne oblicze Stanów Zjednoczonych Ameryki na przestrzeni wieków.". Podczas spotkania zostanie podjęta próba ukazania kulturowej różnorodności która cechowała USA od ich powstania i wciąż pozostaje jedną z naczelnych sił kształtujących to państwo. Owa "mozaika" może zostać pokazana na poziomie jednostki, grupy, stanu czy narodu. Ramy czasowe do których mogą odnosić się wystąpienia obejmują okres od początku kolonizacji Ameryki Północnej aż po czasy współczesne.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to kraj, w którym przenikają się różne kultury, w którego obrębie stykają się ze sobą różne poglądy, ideologie i zwyczaje. W wyniku wzajemnego na siebie oddziaływania wielu kultur, zmieniało się samo oblicze USA jako kraju – nie bez znaczenia w tym procesie była koncepcja Tygla Narodów i wpływ wielu mniejszości, które funkcjonowały i po dziś dzień funkcjonują na terenie Stanów Zjednoczonych. Warto również rozważyć szerszą perspektywę, nie ograniczając się jedynie do ludności emigrującej do USA – poruszając choćby takie problemy jak wpływ kultury rdzennych Amerykanów na współczesny obraz Ameryki Północnej czy piętno, jakie na kulturze popularnej odcisnęły tradycje ludności czarnoskórej. Podczas konferencji mamy nadzieję na poruszenie zagadnień dotyczących kultury w możliwie najbardziej szeroki sposób i podjęcie próby przedstawienia zmiennego oblicza Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów i doktorantów. Czekamy na propozycje wystąpień w języku polskim lub angielskim. Udział w konferencji jest bezpłatny. W celu zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza https://goo.gl/forms/0GqXBXPqtFvqkM4A3

Termin nadsyłania propozycji wystąpień upływa 18 maja 2018. Komisja organizacyjna dokona selekcji zgłoszeń i poinformuje Państwa o wynikach do 23 maja.


Organizatorzy konferencji:

Studenckie Koło Naukowe Amerykanistów "GOING WEST"


tygielnarodow@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Sztuki piękne, Socjologia, Architektura i Urbanistyka

Słowa kluczowe:

Kultura, polityka, sztuka, USA, historia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2018-04-27 12:01:46