Konferencje naukowe 2018

 

Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowa utopia czy droga konieczna?


-
Budynek C SGH
Warszawa, al. Niepodległości 128 (zobacz na mapie)

Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej  Handlowej w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w organizowanej wraz z WWF Polska międzynarodowej konferencji naukowej pt.: "Gospodarka o obiegu zamkniętym –nowa utopia czy droga konieczna?" która odbędzie się 19 września 2018 r. na terenie naszej uczelni.

W szczególności zapraszamy do składania propozycji artykułów i wystąpień naukowych (w postaci tytułu i krótkiego abstraktu w języku polskim lub angielskim), które przyjmowane będą do 4 czerwca przez dra Marka Golenia (marek.golen@sgh.waw.pl). Celem konferencji jest naukowa dyskusja pomiędzy zwolennikami a sceptykami wdrażania idei gospodarki o obiegu zamkniętym rozumianej możliwie szeroko, stąd propozycje artykułów i wystąpień nie powinny zawężać się jedynie do najczęściej poruszanej przy tej okazji tematyki gospodarowania odpadami. Chcemy rozmawiać o różnorodnych branżach gospodarki jak również spojrzeć na problemy od strony ogólnej z pozycji producentów, konsumentów i regulatorów. Odbiorcami treści konferencji mają być nie tylko kręgi naukowe, lecz także (a może przede wszystkim) praktyka gospodarcza w postaci przedsiębiorców, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Dlatego szczególne preferencje będą miały propozycje tematów nawiązujących do praktycznych wdrożeń konkretnych rozwiązań gospodarowania zasobami w zamkniętych obiegach.

Tytuły wystąpień i artykułów zostaną poddane kwalifikacji pod kątem zgodności z tematyką konferencji oraz sposobu ich prezentacji i późniejszej publikacji. Przewidywane są następujące formy prezentacji treści: sesja posterowa (w przypadku licznych zgłoszeń dominująca forma), prelekcja z prezentacją multimedialną (do 15 minut), udział w dyskusji panelowej. Ostateczna data przesłania materiałów prezentowanych podczas konferencji (postery, prezentacje, tematy do dyskusji panelowych) – 3 września 2018 r. W zgłoszeniach prosimy o podanie preferowanej formy prezentacji treści.

Przewiduje się publikację prezentowanych treści w następujących formach:

- kilka najlepszych artykułów naukowych opublikowanych zostanie w Studiach i Pracach Kolegium Zarządzania i Finansów   (12 pkt.),

- artykuły nawiązujące do tematyki gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce przewidziane są do publikacji w II tomie „Racjonalizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce” (praca zbiorowa w formie monografii),

- pozostałe treści przewiduje się opublikować w materiałach konferencyjnych w wersji elektronicznej (zgodnie z zasadą GOZ o wirtualizacji produktów).

Ostateczna data przedłożenia tekstów do publikacji – 1 października 2018 r.

Uczestnictwo (zarówno bierne jak i czynne) w konferencji, a także publikacja pokonferencyjna są nieodpłatne.Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji od osób, które nie zamierzają prezentować żadnych treści (słuchacze), przyjmuje Ewa Chodkiewicz z WWF Polska (echodkiewicz@wwf.pl). Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program konferencji zostanie ustalony do 30 lipca 2018 r.


Opłata konferencyjna:

bezpłatna

Organizatorzy konferencji:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie we współpracy z WWF Polska


marek.golen@sgh.waw.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia

Słowa kluczowe:

gospodarka o obiegu zamkniętym, circular economy

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu: