Konferencje naukowe 2018

 

PRAWA CZŁOWIEKA I LUDZKIE BEZPIECZEŃSTWO – OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA. W 70. ROCZNICĘ OGŁOSZENIA POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA


-
Europejskie Centrum Solidarności
Gdańsk, Plac Solidarności 1 (zobacz na mapie)

W 2018 r. będziemy obchodzić 70. rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (UDHR). Sygnatariusze Deklaracji starali się stworzyć ramy dla poszanowania praw człowieka. Konferencja ma na celu zebranie wiodących naukowców akademickich w celu wymiany doświadczeń i wyników badań dotyczących wszelkich aspektów Praw Człowieka i Bezpieczeństwa Człowieka we współczesnej wielokulturowej Europie.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, prawników, historyków, filozofów, socjologów, teologów i psychologów, pedagogów, politologów, lekarzy, przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie, pracy socjalnej i tych, którym bliskie są prawa człowieka.

 

WAŻNE TERMINY

 

Do 15.10.2018 r. – zgłoszenie uczestnictwa

Do 20.10.2018 r. – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Do 01.11.2018 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej

Do 30.12.2018 r. – nadesłanie tekstów do publikacji

 

OPCJE UCZESTNICTWA:

 

Uczestnictwo pełne 600 zł

Uczestnictwo bez publikacji 250 zł

Publikacja bez uczestnictwa w konferencji 450 zł

 

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

Akademia Pomorska, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a

 

02 1240 3770 1111 0000 4068 0617

 

W tytule wpłaty proszę o podanie w następującej kolejności:

- numer subkonta: 249-523

- imię i nazwisko uczestnika

- nazwa Instytucji dokonującej wpłaty (NIP)

- nazwa konferencji: Prawa Człowieka i Ludzkie Bezpieczeństwo

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

 - uczestnictwo w programie merytorycznym konferencji

 - przerwy kawowe

- kolacja

- koszt publikacji

 

PUBLIKACJA

Zainteresowani publikacją proszeni są o przysłanie artykułu na adres: prawaczlowieka70@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2018 r. Tekst, po przejściu procedur recenzyjnych, zostanie wydany jako monografia w wydawnictwie naukowym. Zasady edycji zostaną rozesłane indywidualnie do Autorów.

 

PATRONAT

Wydawnictwa Naukowe: „Silva Rerum”, C.H. Beck

MIĘDZYNARODOWY  INSTYTUT  INNOWACJI NAUKA – EDUKACJA – ROZWÓJ W WARSZAWIE

„Przegląd Prawa Konstytucyjnego”

Europejska Fundacja Praw Człowieka (Litwa)

 European University Institute (Florencja)

 

Zgloszenie przez: http://www.esil-sedi.eu/node/2142


Opłata konferencyjna:

Uczestnictwo pełne 600 zł (udział, publikacja)

Organizatorzy konferencji:

prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kozłowski (Akademia Pomorska) dr Daria Bieńkowska (Akademia Pomorska, Kancelaria prawna dr Daria Bieńkowska) Współpraca: Europejskie Centrum Solidarności


prawaczlowieka70@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Nauki wojskowe, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia

Słowa kluczowe:

wolność, prawa człowieka, godność

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.esil-sedi.eu/node/2142

Aktualizacja:  2018-07-01