Konferencje naukowe 2018

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa


-
Lublin

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa

Lublin, 16 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo!

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowedla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
• publikacja artykułów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa. Konferencja ma na celu uaktualnienie wiedzy oraz weryfikację postępowania w przypadku chorób zakaźnych i pasożytniczych. Podczas spotkania przyjrzymy się drogom zarażenia, postępowaniu terapeutycznemu oraz zabezpieczeniom jakie podejmowane są w przypadku wystąpienia danych chorób.

Rozwój diagnostyki i terapii, a także edukacja społeczeństwa w znacznym stopniu przyczyniły się do ograniczenia występowania wielu chorób zakaźnych i pasożytniczych, ale obecnie, w dobie wysoce rozwiniętego transportu oraz wzmożonych migracji problem ten ponownie staje się aktualny. Mając na uwadze łatwość przenoszenia się patogenów, a także przebiegający bezobjawowo, niekiedy stosunkowo długi czas inkubacji, należy liczyć się z prawdopodobieństwem wystąpienia epidemii. Migracje ludności mogą również wpływać na pojawienie się chorób zakaźnych na terenach, na których już zostały niegdyś wyeliminowane, zmuszając społeczeństwo do radzenia sobie z nimi na nowo. W związku z tym, podczas Konferencji poruszymy także zagadnienia związane z przyczynami powstawania ognisk epidemicznych oraz metodami postępowania w czasie ich wystąpienia.

Jakie znaczenie dla społeczeństwa mają choroby zakaźne i pasożytnicze? Jak postępować w przypadku wystąpienia zachorowań, aby nie przerodziły się one w epidemie? Jak skutecznie diagnozować oraz leczyć chorych? Czy społeczeństwo jest odpowiednio edukowane? Czy choroby zakaźne i pasożytnicze, które nie występują obecnie w społeczeństwie nadal są dla nas zagrożeniem?

Jedynie kompleksowe podejście do problemu jakimi są choroby zakaźne i pasożytnicze pozwoli na opracowanie skutecznych metod działania. Wierzymy, że nabyta wiedza oraz wymiana doświadczeń przyczynią się do powstania nowych rozwiązań na miarę obecnych zagrożeń. Do udziału w Konferencji zapraszamy lekarzy, farmaceutów, epidemiologów, diagnostów laboratoryjnych, specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, biotechnologów, enzymologów, biologów molekularnych, a także pracowników placówek sanitarno-epidemiologicznych. Naszym celem jest stworzenie forum dyskusyjnego, na którym przedstawiciele różnych dziedzin nauki podejmą obrady oraz próbę skonkretyzowania efektywnych procedur postępowania, a także przedstawią obecny stan wiedzy.

Zagadnienia tematyczne:
• diagnostyka i postępowanie terapeutyczne,
• prewencja (w tym szczepienia ochronne),
• epidemie – przyczyny, przebieg oraz skutki,
• medycyna podróży oraz konsekwencje migracji,
• bioterroryzm,
• edukacja społeczeństwa.

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Choroby zakaźne i pasożytnicze człowieka – problem współczesnego społeczeństwa.

Przedłużona tura rejestracji trwa do 22 października 2018 r.


Więcej informacji na stronach:

http://www.konferencja-chorobyzakazne.pl/
https://www.facebook.com/Konferencja-Choroby-zaka%C5%BAne-115429129114639/


Kontakt:

kontakt@konferencja-chorobyzakazne.pl
+48 733 933 416


Opłata konferencyjna:

179 zł -219 zł

Organizatorzy konferencji:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
kontakt@konferencja-chorobyzakazne.pl

+48 733 933 416


Dyscypliny naukowe:

Biologia, Biologia Medyczna, Medycyna Kliniczna Niezabiegowa, Medycyna Kliniczna Zabiegowa, Farmacja, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

zdrowie publiczne, biologia molekularna, medycyna, prewencja, biotechnologia, Epidemiologia, enzymologia, Konferencja naukowa, medycyna podróży, choroby zakaźne, tygiel, bioterroryzm, konferencja 2018, farmaceutyka, epidemie, choroby pasożytnicze, diagnostyka i postępowanie terapeutyczne, szczepienia ochronne, konsekwencje migracji, edukacja społeczeństwa, diagnoza laboratoryjna

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.konferencja-chorobyzakazne.pl/

Aktualizacja:  2018-10-16