Konferencje naukowe 2018

 

Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej.


-
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Warszawa, ul. Dobra 56/66 (zobacz na mapie)

REALIZOWANA Z NARODOWYM BANKIEM POLSKIM
W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI EKONOMICZNEJ
JAKO CZĘŚĆ PROJEKTU I EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
„INNOWACYJNA GOSPODARKA. ROLA POLITYKI EKONOMICZNEJ”

Wydarzenie odbędzie się w dniach 13-14 września 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Gośćmi specjalnymi konferencji będą Prof. Robert Faff z Uniwersytetu w Queensland oraz Prof. Jan Toporowski z Uniwersytetu Londyńskiego. W programie konferencji znajdzie się debata nt. roli nauki we wspieraniu innowacyjności gospodarki z przedstawicielami środowiska akademickiego, biznesu oraz administracji rządowej, a także kilka sesji plenarnych i równoległych sesji tematycznych poświęconych prezentacji wyników badań nt. ekonomii innowacyjności.

Konferencja wpisuje się w obszar badań naukowych, jakim jest ekonomia innowacji. Tematyką
konferencji są w szczególności zagadnienia dotyczące polityki innowacyjnej i całościowego wpływu
różnych obszarów, metod i narzędzi polityki gospodarczej na innowacyjność gospodarki na
poziomie mikro, mezo i makroekonomicznym. Organizatorzy konferencji oczekują referatów
stanowiących wyniki badań metodologicznych i empirycznych poświęconych m.in. następującym
zagadnieniom:
• ekonomiczna teoria innowacji, w tym determinanty, źródła, bariery i znaczenie innowacji i innowacyjności
w ujęciu różnych szkół myśli ekonomicznej,
• polityka innowacyjna, strukturalna i przemysłowa na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
w tym innowacyjność w Unii Europejskiej: cele, metody, narzędzia, skuteczność i efektywność,
• innowacyjność przedsiębiorstw: start-upy, działalność B+R, finansowanie działalności innowacyjnej,
ekonomiczne aspekty ochrony praw własności intelektualnej,
• innowacyjność organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz obszarów terytorialnych,
• innowacyjność na rynkach finansowych, fin-techy,
• gospodarka oparta na wiedzy oraz rola edukacji i transferu wiedzy we wspieraniu innowacyjności.

Uprzejmie zachęcamy do nadsyłania propozycji artykułów naukowych w języku angielskim lub polskim. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji artykuły mogą zostać opublikowane w Central European Economic Journal lub wieloaturskiej monografii pokonferencyjnej.


Opłata konferencyjna:

500zł brutto (udział z wystąpieniem) bezpłatnie (bez wystąpienia

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet Warszawski,
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
Narodowy Bank Polski

Kontakt mailowy:
innovation@wne.uw.edu.pl


Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Finanse, Politologia, Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

innowacje, gospodarka, polityka, POLITYKA EKONOMICZNA, ekonomia, NBP

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.globscience.com/pl/events/1734

Aktualizacja:  2018-05-08 16:30:02