Konferencje naukowe 2018

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W labiryncie struktur. Ergodyczność tekstów kultury”


-
Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny
Łódź, ul. Pomorska 171/173 (zobacz na mapie)

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „W labiryncie struktur. Ergodyczność tekstów kultury”, która odbędzie się w dniach 27-28 października 2018 roku na Uniwersytecie Łódzkim.
Tematem konferencji są szeroko rozumiane narracje ergodyczne. 

Choć w odniesieniu do tekstów kultury terminem „ergodyczność” posługujemy się dopiero od czasu wprowadzenia go przez Espena Aarsetha w roku 1997, to można za jego pomocą badać zjawiska znacznie wcześniejsze. Multidyscyplinarny charakter tego fenomenu oraz powszechność stosowania określającej je kategorii jako narzędzia, tudzież perspektywy badawczej również poza oryginalnym kontekstem użycia, zachęcają do przyjrzenia się ergodyczności bliżej i poddania jej wielopłaszczyznowej refleksji. W ramach organizowanej przez nas konferencji, chcielibyśmy zachęcić do rozważań zarówno nad historią ergodyczności oraz związanych z nią pojęć, takich jak labirynt, ekstranoematyczność, hipertekst, cybertekst czy anamorfoza, ale także jej aktualnych przejawów w różnych dziedzinach sztuki i ludzkiej twórczości.
Czy można mówić o kategorii ergodyczności w kontekście „klasycznych” dziedzin? Co wnosi ergodyczność, postrzegana jako perspektywa badawcza, do rozważań nad malarstwem, muzyką, teatrem, sztukami performatywnymi? Które tendencje artystyczne bądź naukowe zwiastowały ergodyczne „usposobienie” współczesnej kultury? Jakie znaczenie dla badań nad ergodycznością ma zwrot cyfrowy? To zaledwie garstka spośród wielu niewyczerpanych wciąż obszarów refleksji, które stawia dziś przed akademikami z różnych dziedzin zastosowanie kategorii ergodyczności w humanistyce, dokonane przecież już dwadzieścia lat temu!

Do nadsyłania zgłoszeń zachęcamy kulturoznawców, medioznawców, literaturoznawców, groznawców, filmoznawców, antropologów literatury, archeologów mediów, historyków sztuki oraz innych akademików, w których kręgu zainteresowań mieszczą się podejmowane w ramach konferencji zagadnienia.

Proponowane tematy:
Literatura ergodyczna, liberatura
AR-literature, VR-literature
Hiperteksty i cyberteksty
Rozwój powieści hipertekstowej
Intrygant i intrygowany w tekstach kultury
Literatura grywalna
Interactive fiction
Gry wideo jako „medium ergodyczne”
MUD-y, gry tekstowe
Nie-gry, narracja poprzez eksplorację i inne eksperymenty
Ergodyczność w perspektywie metodologicznej
Kultura konwergencji a zwrot ergodyczny
Gracz-ergodysta? Charakterystyka użytkowania gier
Soft(ware) Cinema, kino interaktywne
Składowe hiperfikcji w narracjach transmedialnych
Ergodyczne eksperymenty w sztukach performatywnych i widowiskach kultury
Ergodyczność przed zwrotem cyfrowym

Powyższa lista to zaledwie wstępne propozycje obszarów tematycznych, których dotyczyć mogą wystąpienia konferencyjne.

Oprócz standardowych wystąpień prelekcyjnych, przewidujemy przestrzeń dla stanowisk z interaktywnymi prezentacjami (nie tylko w wersji cyfrowej), dostępnymi dla uczestników równolegle z panelami oraz przerwami kawowymi. W ten sposób chcemy wprowadzić do obrad aspekt formalnej meta-refleksji wokół zagadnień związanych z ergodycznością. Forma pozostaje dowolna: mini-gry, „klikalne” hiperteksty, papierowe „labirynty” narracyjne itd. Autorów takich prezentacji zachęcamy do opieki nad swoimi stanowiskami przez cały czas ich wystawienia, celem eksplikacji i dyskusji z uczestnikami konferencji. Będziemy również wdzięczni za zapowiedź swojej dyspozycyjności w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku prezentacji cyfrowych prosimy o przyjazd z własnym komputerem (oraz wszystkimi potrzebnymi do ich działania komponentami) bądź przysłanie prezentacji najpóźniej do 15 października 2018. Uwaga: W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z tego punktu programu.

W dniu poprzedzającym konferencję odbędą się warsztaty z wykorzystania programu Twine jako środka wyrazu w działaniach artystycznych oraz do celów pedagogicznych. Projekty będące owocem tego spotkania zaprezentowane zostaną w czasie trwania konferencji w przestrzeni przeznaczonej dla stanowisk z prezentacjami interaktywnymi. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach. Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie maila z deklaracją chęci uczestnictwa pod adres: kbnmul@gmail.com.

Na zgłoszenia czekamy do 1 października 2018 roku. Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/forms/F4T5ZKIRlDHQN0gq1 . Informację o zakwalifikowaniu abstraktów wyślemy najpóźniej do 11 czerwca. Opłata konferencyjna, którą uiścić należy do 14 października, wynosi 150 zł (dla doktorantów oraz studentów – 100 zł).

Przewidujemy publikację wybranych tekstów nadesłanych przez uczestników konferencji, po uprzednim poddaniu ich procesowi podwójnej ślepej recenzji. 

Komitet organizacyjny:
Katarzyna Prajzner – kierownik konferencji
Kamil Jędrasiak - kierownik konferencji
Alicja Górska – sekretarz konferencji
Marcin M. Chojnacki
Grzegorz Marusiński
Dominika Staszenko

W razie ewentualnych pytań, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: knbgul@gmail.com lub pisząc do nas na naszym profilu Koło Naukowe Badaczy Gier UŁ (@knbgul) na portalu Facebook


Opłata konferencyjna:

150 zł dla doktorantów oraz studentów – 100 zł

Organizatorzy konferencji:

Koło Badaczy Nowych Mediów UŁ, Koło Naukowe Badaczy Gier UŁ, Koło Naukowe Antropologów Literatury UŁ


kbnmul@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Media i Komunikowanie

Słowa kluczowe:

nowe media, teksty kultury, liberatura, struktura, ergodyczność, labirynt, cyberteksty, hiperteksty, gry video

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://www.facebook.com/knbgul/?ref=br_rs

Aktualizacja:  2018-06-25