Konferencje naukowe 2018

 

Kinematografie Azji III: adaptacje i reinterpretacje


-
Dom Spotkań
Poznań, Żydowska 15a (zobacz na mapie)

Zakład Sztuki Filmowej i Badań nad Intermedialnością Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM i Stowarzyszenie Miasteczko Poznań zapraszają do udziału w III ogólnopolskiej konferencji dla młodych naukowców "Kinematografie Azji III: adaptacje i reinterpretacje", która odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2018 roku w Domu Spotkań przy ul. Żydowskiej 15A.

Sesja stanowi kontynuację refleksji nad kinematografiami Azji Południowo-Wschodniej, Południowej, Bliskiego oraz Dalekiego Wschodu. Tym razem głównym przedmiotem zainteresowania będzie zagadnienie intertekstów, intermedialności i interdyscypinarności w kinematografiach szeroko rozumianej Azji. Idąc tropem Gérarda Genette’a trzeba uznać, że każdy tekst (również i filmowy) jest ze swej natury transtekstualny, ponieważ funkcjonuje w relacji z olbrzymią liczbą innych tekstów. Ta perspektywa rozszerza myślenie o adaptacji filmowej tekstów literackich - gdyż gdy dochodzi do ekranizacji, twórcy muszą się też zmierzyć z niewyczerpaną mnogością tradycji form. Patrząc na problem metaforycznie, można za Michaiłem Bachtinem stwierdzić, że mamy do czynienia z aktami w swej istocie kanibalistycznymi.
Organizatorzy chcieliby, aby sesja była zarówno okazją do przemyśleń na temat produkcji zarówno z krajów od dawna silnie obecnych w studiach filmoznawczych jak Japonia, Chiny, Tajwan, Korea Południowa, Iran czy Indie, jak i również szansą do dyskusji na temat kinematografii dopiero od niedawna znajdujących się w zainteresowaniu polskich badaczy (m.in. Izraela, Tajlandii, Malezji, Indonezji, Singapuru, Wietnamu czy Sri Lanki), lecz coraz szerzej dostępnymi dla polskich odbiorców.
Proponowane zagadnienia mogą dotyczyć zarówno kina fikcji, faktów, jak i filmów animowanych czy eksperymentalnych.

Sugerowane tematy:
– transpozycje kulturowe, geograficzne i historyczne, czyli adaptowanie tekstów cudzych lub dawnych na własnych warunkach i w nowych dekoracjach
– cytaty i parafrazy w tekstach filmowych
– aluzje i echa, budujące odwołania do tekstów źródłowych
– adaptacje drugiego (trzeciego, czwartego…) stopnia, czyli wykorzystanie tekstów, które już same w sobie są adaptacjami innych źródeł
– (re)adaptacje oraz remake’i w kinie współczesnym i najnowszym
– intermedialne formy w kinematografiach państw azjatyckich
– intertekstualne odwołania w kinie
– reinterpretacje tradycyjnych form i klasycznych dzieł
– adaptacje form gatunkowych w kinematografiach i gatunkach azjatyckich, dla których są one obce bądź rzadko w nich obecne, np. science fiction w kinie irańskim, wykorzystanie elementów westernu w kinie sztuk walki wuxia

Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko filmoznawców, kulturoznawców, czy studentów i doktorantów kierunków humanistycznych, ale i wszystkich, którzy w swojej pracy naukowej zainteresowali się kinematografiami dowolnego rejonu Azji.

Warunki uczestnictwa:
Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych na e-mail projektazjatycki@gmail.com mija 3 czerwca 2018. Wszelkie pytania w sprawie konferencji także prosimy kierować na powyższy adres.
Udział czynny jest bezpłatny, a bierny nie wymaga rejestracji. Przewidywana jest publikacja pokonferencyjna.
8 czerwca zostanie ogłoszony program konferencji.

Komitet naukowo-organizacyjny:
prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski
mgr Marek S. Bochniarz
mgr Przemysław Sztafiej
mgr Stanisław Bitka


Opłata konferencyjna:

0 zł

Organizatorzy konferencji:

akład Sztuki Filmowej i Badań nad Intermedialnością IFMSA UAM i Stowarzyszenie Miasteczko Poznań


projektazjatycki@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Sztuki piękne

Słowa kluczowe:

Azja, film, kino, Kinematografia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://www.facebook.com/events/1472833142827352/

Aktualizacja:  2018-05-16 21:47:25