Konferencje naukowe 2018

 

Podmiot/Przestrzeń/Wspólnota no.2


-
Galeria Arsenał
Białystok, ul. Mickiewicza 2 (zobacz na mapie)

Konferencja PODMIOT/PRZESTRZEŃ/WSPÓLNOTA NO. 2 jest kontynuacją filozoficznej refleksji nad relacją między tytułowymi zmiennymi: nad kondycją podmiotowości wpisanej w kontekst przestrzeni i wspólnoty; znaczeniem wspólnoty w perspektywie podmiotowości i przestrzeni; przestrzeni w obliczu podmiotu i wspólnoty. Fluktuujące warunki naszej rzeczywistości społeczno-politycznej wymagają interdyscyplinarnej analizy oraz interpretacji. Filozof, socjolog, prawnik, artysta - czy dzięki odmiennemu podejściu i współpracy mają szansę odnaleźć tkankę łączną w dzisiejszym patchworkowym świecie? Cel tej kolektywnej refleksji jest wyznaczony potrzebą zrozumienia zmian zachodzących w szeroko pojętej sferze publicznej. Relacje społeczne, działanie polityczne, idea dobra wspólnego, idea miasta, idea wspólnoty zdają się wymykać tradycyjnym ujęciom i definicjom. W konsekwencji poczucie zagubienia i osamotnienia z indywidualnego wyobcowania przekształca się w chorobę cywilizacyjną. Globalny konsumpcjonizm, natychmiastowa satysfakcja to miraże lepszego życia, przysłaniające obywatelską niemoc decyzyjną. Miraże, które cenny dla życia jednostki i wspólnoty pluralizm przekształcają w niebezpieczny partykularyzm. Powstaje zatem pytanie, czy jesteśmy w stanie zrozumieć świat, w którym żyjemy, a poprzez zrozumienie, czy możemy go zmienić, czy pozostaje nam już jedynie dostosować się do tempa zmian i pogodzić się z brakiem możliwości realnego wpływu na warunki, w których żyjemy, na formę i treść kategorii podmiotu/przestrzeni/wspólnoty?

Zainteresowanych wystąpieniem podczas konferencji prosimy o przesyłanie abstraktów do 25 maja (max. 500 słów) na adres konferencja.podmiotwspolnota@gmail.com
Informacja zwrotna o przyjęciu abstraktu – 5 czerwca
Opłata konferencyjna: 60 zł (termin wpłaty – do 7 czerwca)

Konferencja: 21 – 22.06.2018 (czwartek-piątek)
Miejsce: Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, Białystok
Kontakt pod adresem: konferencja.podmiotwspolnota@gmail.com


Konferencja organizowana we współpracy z Galerią Arsenał, Kołem Naukowym Filozofów UwB oraz Kołem Naukowym Filozofii Antropologicznej UW.


Opłata konferencyjna:

60 zł

Organizatorzy konferencji:

Justyna RembiszewskaJolanta SawickaMichał Krot - krotmichal@gmail.comKONTAKT: konferencja.podmiotwspolnota@gmail.com
Uniwersytet w Białymstoku


konferencja.podmiotwspolnota@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Budowa i Eksploatacja Maszyn

Słowa kluczowe:

społeczeństwo, miasto, przestrzeń, przedmiot, podmiot, wspólnota

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://www.facebook.com/events/1764566360266775/

Aktualizacja:  2018-05-17 12:00:24