Konferencje naukowe 2018

 

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY: „Stulecie polskiej polityki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami”


-
Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, ul. Szafrana 4
Zielona Góra, ul. Szafrana 4 (zobacz na mapie)

Obszary problemowe konferencji:

1.         Aktywizacja i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami – teoria i praktyka.

2.         Funkcjonowanie systemów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na świecie.

3.        Finansowanie działań z zakresu aktywizacji zawodowej.

4.        Społeczne i ekonomiczne korzyści i koszty systemów zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na świecie.

5.        Historyczne uwarunkowania aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na świecie.

6.        Przyszłość polskiego systemu aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

7.        Zatrudnialność osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na świecie.

8.        Ścieżka rozwoju zawodowego osoby z niepełnosprawnością.

9.        Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami.

10.     Zastosowanie narzędzi ICT w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Konferencja wpisuje się w obchody 100-lecia państwowości polskiej. Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, teoretyków i praktyków, przedstawicieli biznesu, władz samorządowych, podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych, wykładowców, doktorantów i studentów, osoby z niepełnosprawnościami oraz inne osoby zainteresowane tą tematyką. Przewidujemy udział w konferencji naukowców z ośrodków akademickich z Polski i zagranicy.


Opłata konferencyjna:

350 zł; dla osób z niepełnosprawnościami: 200 zł

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet Zielonogórski: Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Pełnomocnik Rektora UZ ds. Studentów NiepełnosprawnychPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)Polskie Towarzystwo Profesjologiczne (PTP)


Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Pedagogika, Socjologia

Słowa kluczowe:

Rynek pracy, osoby z niepełnosprawnościami

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.iibnp.uz.zgora.pl/, zakładka: Konferencje

Aktualizacja:  2018-05-19 11:37:18