Konferencje naukowe 2018

 

IV konferencja naukowo-branżowa Rynek Nieruchomości – aspekty prawne i ekonomiczne


-
Aula Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Lublin, Al. Kraśnicka 2cd (zobacz na mapie)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej) oraz Narodowy Bank Polski zapraszają do wzięcia udziału w IV Konferencji Naukowo-Branżowej Rynek Nieruchomości – aspekty prawne i ekonomiczne, organizowanej w Lublinie w dniach 6-7 grudnia 2018 r.

Podobnie jak w poprzednich latach tematyka konferencji będzie koncentrować się na zagadnieniach szeroko rozumianego rynku nieruchomości, zarówno od strony podejścia naukowego jak i praktycznego. W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na aspekty prawne i ekonomiczne funkcjonowania rynku nieruchomości, a zwłaszcza na następujące kwestie:

·         Obciążenia fiskalne branży nieruchomościowej,

·         JST a rynek nieruchomości,

·         Zmiany legislacyjne a rynek nieruchomości, kodeks urbanistyczny,

·         Rynek najmu,

·         Nieruchomości komercyjne,

·         Nieruchomości jako przedmiot inwestycji alternatywnych, REIT,

·         Polityka publiczna a kondycja rynku nieruchomości,

·         Zarządzanie finansami w branży nieruchomościowej. 

Językami konferencji są język polski i język angielski. 

 

PUBLIKACJA

·         Barometr Regionalny. Analizy i prognozy - WSZiA w Zamościu (j. angielski); 14 pkt. (http://br.wszia.edu.pl/)

·         Annales UMCS Sectio H, Oeconomia – WE UMCS (j. angielski, j. polski); 11 pkt. (https://journals.umcs.pl/h)

http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,54,rynek-nieruchomosci-aspekty-prawne-i-ekonomiczne,64299.chtm


Opłata konferencyjna:

Prelegenci z publikacją 800 zł, uczestnicy 300 zł

Organizatorzy konferencji:

Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Narodowy Bank Polski


konferencja.nieruchomosci@umcs.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

podatki, polityka publiczna, rynek nieruchomości, polskie regulacje prawne, nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe, inwestycje alternatywne

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu: